Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1675 Het jonckje Orangie van Jamby file 2479, folio 967
Dec. 24, 1675 Translaat brieff van Pangeran Depatty daar met becomen file 2479, folio 967-969
Dec. 24, 1675 De predicanten Johannes Bartholemeus ab Inglis en Jacobus van Belle na Amboina beroepen file 2479, folio 969
Dec. 24, 1675 Manuel van Schriek tot procureur hier geadmitteert file 2479, folio 969-970
Dec. 24, 1675 Contract met Hendrick Dinckels lademaaker voor Banda file 2479, folio 970
Dec. 25, 1675 Kersdagh file 2479, folio 970
Dec. 28, 1675 d’Hr. Andries Boogaart als gouverneur na Banda gaande geauthoriseert file 2479, folio 970-971
Dec. 28, 1675 Schrijven van Bantam file 2479, folio 971-972
Dec. 29, 1675 d’Hr. Boogaart over Macassar na Banda onder zeyl file 2479, folio 973
Dec. 29, 1675 Met het schip Japan en Swartsluys voor Banda file 2479, folio 973
Dec. 29, 1675 Outhoorn voor Amboina file 2479, folio 973
Dec. 29, 1675 En Buuren, de Perel, nevens het Casteel Rotterdam voor Macassar file 2479, folio 973
Dec. 29, 1675 Brieven en ladingen daar met afgaande file 2479, folio 973-978
Dec. 31, 1675 Verpagtingen van Batavias inkomsten voor den jaare 1676 file 2479, folio 978-980
Dec. 31, 1675 De sloep de Neptunus van de Oostcust file 2479, folio 981
Dec. 31, 1675 Twee briefjes van de schepen Tulpenburgh en de Flaman uyt de Straat Sunda file 2479, folio 981
Dec. 31, 1675 Mr. Willougby na Bantam met schrijven van Haar Edelens aan den Engelsen agent file 2479, folio 982-984
Dec. 31, 1675 Schrijven oock aan onsen resident Caef tot Bantam file 2479, folio 985-986
Dec. 31, 1675 Afslagh aan de pachters van het bestiaal, de vischmarkt en de clappusboomen vergunt file 2479, folio 987
Dec. 31, 1675 Aankomende vaartuygen file 2479, folio 987-991