Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 12, 1763 Kievitsheuvel na Chormandel ter rheede file 2593, folio 205-206
Dec. 12, 1763 Item de Lieftallige van de Westcust file 2593, folio 206
Dec. 12, 1763 Twee vaderlandsche scheepen, de Orangiezaal en de Rebecca Theodora bezijlen dese rheede file 2593, folio 206
Dec. 12, 1763 Papieren daarmede aangebragt file 2593, folio 206
Dec. 12, 1763 [Korte sterkten van die twee bodems] file 2593, folio 206-207
Dec. 12, 1763 Het Engelsche schip the Revengie vertrekt na China file 2593, folio 207
Dec. 14, 1763 Schrijvens na Samarang ‘per de pantjalling de Peerl d’Amour’ file 2593, folio 207
Dec. 16, 1763 Versoek van de Chineese capitain, lieutenants file 2593, folio 207-208
Dec. 16, 1763 Wijl de ziekte continueert een feest van drie dagen in hunne tempels te mogen vieren file 2593, folio 208
Dec. 16, 1763 Ter bevrediging van hunne verstoorde gooden file 2593, folio 208
Dec. 16, 1763 In zeeker opsigt toegestaan file 2593, folio 208
Dec. 17, 1763 Oprigten van bamboesen met handlanthaarns bij de Chineesen file 2593, folio 208
Dec. 17, 1763 Capitaal justitie bij den Raad van Justitie file 2593, folio 208-209
Dec. 17, 1763 Het schip Enckhuyzen van Japan ter rheede file 2593, folio 210
Dec. 17, 1763 Lasten en winsten van dat comptoir file 2593, folio 210
Dec. 17, 1763 Lading van dien kiel file 2593, folio 210
Dec. 17, 1763 Schrijvens na Samarang file 2593, folio 210
Dec. 18, 1763 Arrive van de Taxisboom van de Westcust van Sumatra file 2593, folio 210
Dec. 19, 1763 Leymuyden van Japan waarmeede het opperhoofd Fredrik Willem Wieneke overkomt file 2593, folio 211
Dec. 19, 1763 Een briefje per inlandsch vaartuyg na Cheribon verzonden file 2593, folio 211