Search Maps

The maps of the collection can be searched in full text by entering one or more keywords. As some maps have one or more index terms related to them, this can also be used as a selection criteria. A random few index terms are shown in the word cloud and can be used directly in searching. The data shown for the search results is identical to the browse page.

Identification Description References
Map: A1

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Land onder dessa Malieto", door J.A. Esche, surveyor met schaal in Engelsche Roeden Assen Letto, zie A2
On the map: Kaart van het land negorij Malietoo, grenzend aan de nij. Assem Lettco, Pengoedok, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 52b.
English title: Land beneath the village Malieto

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Dimension: 13 x 13
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Related maps: A2;

Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Malieto;
Map: A2

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Malieto", door J.A. Esche, surveyor met schaal in Engelsche Roedeen. Duplicaat van A1
On the map: Kaart van het land negorij Malietoo, grenzend aan de nij. Assem Lettco, Pengoedok, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 52a.
English title: MALIETO

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Dimension: 13 x 13
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Related maps: A1;

Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Malieto;
Map: A3

Image not found

By de Haan: Onbeduijdend schetsje van een aan het strand gelegen perceel, dessa Djallebook (?).
On the map: Schetsje van een land Djallebook, grenzend aan de zee strand, wait land, Calie. No. 55.
English title: DJALLEBOOK

Type: Sketch
Scale: no scale
Location: district Bondowoso/ Besuki residency/ East Java
Dimension: 17 x 16
Color: Color
Graphics: Pencil
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer
Index terms: Djallebook;
Map: A4

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: kaart van dessa Pengkool, origineel, door de J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche Roeden.
On the map: Kaart van het nij. Pengkool, grenzend aan de nij. Betjoetjong, Bandielan, Balongan, Kedong, padij land van nij. Bandielan, Tegal, nij. Betjoetjong, enz. door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 92.a.
English title: Map of the village Pengkool

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Location: Semarang residency/ Central-Java
Dimension: 18 x 11
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: original map
Related maps: A5; A7;

Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Pengkool;
Map: A5

Image not found

By de Haan: Duplicaat van A4. Zie ook A7.
On the map: Kaart van het land nij. Pengkoel, grenzend aan de nij. Betjoetjong, Bandielan, Balongan, Kedong, padij land van nij. Bandielan, Tegal, nij. Betjoetjong, enz. door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 92.b.
English title: Map of the village Pengkool

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Location: Semarang residency/ Central-Java
Dimension: 18 x 11
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Related maps: A4; A7;

Map: A6

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Kaart van dessa Wonokerto, origneel" door Esche , surveyor, met schaal in Engelsche Roeden. Zie A22.
On the map: Kaart van het land nij. Wonokerto, grenzend aan de Tagal van de nij. Betjoetjang, , padij land van de nij. Betjoetjang, padij land van Manangal, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 91. a.
English title: Map of the village Wonokerto

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Location: Pasuruhan residency/ East-Java
Dimension: 18 x 14
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer, original map
Related maps: A22;

Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Wonokerto;
Map: A7

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Kaart van het land Pengkoot (lees: Pengkool), slordige potloodschets, gekelurd, vergelijk A 4, A 5.
On the map: Kaart van het nij. Pengkool, grenzend aan de nij. Betjoetjong, Bandielan, Balongan, Kedong, padij land van nij. Bandielan, Tegal, nij. Betjoetjong, enz. door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. (slordige potloodschets en gekleurd, vergelijk met A4 en A5) No. 92.c.
English title: Map of the land Pengkoot/Pengkool

Type: Sketch
Scale: no scale
Location: Semarang residency/ Central-Java
Dimension: 19 x 16
Color: Color
Graphics: Pencil
Maker: J.A. Esche

Comments: duplicate sketch
Related maps: A4; A5;

Index terms: Pengkool;
Map: A8

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Kaart van de dessa Tewowoo, door J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche Roeden, Rothen Bukler, Ranka. Zie ook A 9.
On the map: Kaart van het land nij. Tewoowoo, grenzend aan de thuijn van de edele Heer Rottenbuhler, nij. Rangka, Kappar Lor, rijst land van de nij. Ranka, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 87b.
English title: Map of the village Tewowo

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Dimension: 21 x 17
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer
Related maps: A9;

Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Kempees (J.A.); Ranka; Rothenbuhler; Tewowo;
Map: A9

Image not found

By de Haan: Op den rug: Tewowo. Duplicaat van A8.
On the map: Kaart van het land nij. Tewoowoo, grenzend aan de thuijn van de edele Heer Rottenbuhler, nij. Rangka, Kappar Lor, rijst land van de nij. Ranka, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 87a.
English title: TEWOWO

Scale: Engelse roeden
Location: Possibly Bagelan Residency/ Central-Java
Dimension: 21 x 17
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer
Related maps: A8;

Index terms: Tewowo;
Map: A10

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Kaart van dessa Indro onder de afdeeling Grisse", door A. van Moesbergen, surveyor. Met Engelsche legenda.
On the map: Kaart van het village or dessa Indro, grensend aan de Tagal, sirie garden, Aria village, arculwated land, door A. van Moersbergen, surveyor met schaal Roods, No. 70.
English title: Map of Indro beneath the district Grisse

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Location: Surabaya Residency/ East-Java
Dimension: 22 x 22
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: A. van Moersbergen

Comments: surveyer, with English legend
Index terms: Grissee; Indro; Moesbergen (van);
Map: A11

Image not found

By de Haan: Een perceel aan een rivier, bevatten het "Europees Kerkhoff" door J.A. Esche landmeeter, met schaal in Rijnlandsche Roeden.
On the map: Kaart van een perceel Europees Kerkhoff, grenzend aan de nij. Giebing, Goebing Jeppie enz. door J.A. Esche, landmeeter met schaal RR., No. 8.
English title: A plot of land to the river comprising the European cemetery

Type: Map
Scale: Rijnlandse roeden
Location: Possibly Surabaya residency/ East-Java
Dimension: 23 x 21
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer
Index terms: Begraafplaats; Portugeesch kerkhof; Esche (J.A.);
Map: A12

Image not found

Image not found

By de Haan: Een perceel land waarbinnen de negorij Somo Doowo, slordige potlootschets, gekleurd Sambieroeto, Kramiean, Pager Nodjo.
On the map: Kaart van het een perceel nij. Somo Doowo, grenzend aan de nij. Sambieboeto, Kramiean, Pager Wodjo, No. 53.
English title: A plot of land within the negorij Somo Dowoo

Type: Sketch
Location: Surabaya Residency/ East-Java
Dimension: 24 x 17
Color: Color
Graphics: Pencil

Index terms: Kramiean; Sambieroeto; Somo Soowo;
Map: A13

Image not found

By de Haan: Schetsje "Watervlakte van het meer de Danoe" het kratermeer, districtt Tjiomas, afdeeling Padeglan, residentie Bantam.Misschien niet zonder belang van dat meer voor een deel drooggelegd is.
On the map: Schetsje van het Watervlakte van het Meer den Danoe, grenzend aan de Kali Dengiang Geng Baroehboek, Kali Katoedja, Tipanas, Tjikaloemapng, enz. met schaal RR.
English title: Sketch of water-level of the lake Danoe

Type: Sketch
Location: district Tjiomas/ Pandeglang/ Banten residency/ West-Java
Dimension: 24 x 18
Color: Color
Graphics: Ink

Related maps: C88;

Index terms: Bantam; Danoe; Pandegalng; Tjiomas;
Map: A14

Image not found

By de Haan: "Schets van de Weskust van Kangeang Eil", eenige peilingen.
On the map: Schets van de Westkust Kangeang Eil, Eil Urk, district loop verder om de W of W.N.W. doch is niet verder opgenomen kunnen worden. LAC. No. 33.
English title: Sketch of the west coast of the island Kanglang

Type: Chart
Scale: Geo referenced
Location: Nusa Tenggara islands
Dimension: 24 x 19
Graphics: Ink

Index terms: Kangean-Eilanden;
Map: A15

Image not found

By de Haan: Het disrict of particulier land Tjipoetri met het vierkante perceel rondom Tjipanas, den grooten weg, een paar bergen en rivieren.
On the map: Het district Tjipoetrie omvat Tjivanten, Tjibantoehalang, grenzend aan de Rv. Tjikandak, Megamendung, B. Maga enz. (Patef L3).
English title: TJIPUTRI

Type: Map
Location: district Preanger/ West Java
Dimension: 24 x 20
Color: Color
Graphics: Ink

Related maps: A119;

Index terms: Tjipanas; Tjipoetri;
Map: A16

Image not found

Image not found

By de Haan: Op den rug: "Schets van het land Cadawong van Lie Tongong" (namelijk dat aan de westzijder Tji Sadane) Vreedenburg van Leutrow, Salapadjang, Pakadjangan, Voddige schets.
On the map: Schets van het land Cadawang, van Lie Tongong, grenzend aan de Freeden burg van Luthsow, Rv. Tjisadane, Pakajagan, buijten Niewpoort, halve straand. (No. 2, C. 1853, Patef L4; no. 17 & 18)
English title: Sketch of the land Cadawong

Type: Sketch
Location: westside of the river Tjisadane/ Batavia residency
Dimension: 24 x 24
Graphics: Ink

Index terms: Kadawoeng; Kadawoeng; Lützow (von); Pakadjangan; Salapadjang; Tjisadane; Tanggeran (rivier van); Tjidane; Vreedenburg;
Map: A17

Image not found

Image not found

By de Haan: "Het land van Carattan, (aan het oost ter zeestrand) copie door J.G. Mathey (?) dd. 13 Mei 1793. Kali Sambilang, soengai Nerie, Soengei Oedang, Badongan, Soengai Tawar, Bandongan.
On the map: Kaart van het land Carattan omvat Caly Carattan, Soengie Nirie, grenzend aan de ooster Zee Strand, Kali Sambilang, het land van de Chinees Ongiebong enz. met schaal RR, (No. C 1853 Patef L5)
English title: HET LAND CARATTAN

Type: Map
Scale: Rijnlandse roeden
Location: possibly Batavia residency
Dimension: 24 x 24
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J. G. Mathey
Date: 13 May 1793

Comments: Koopbr. 420
Index terms: Badongan; Bandongan; Bendoengan; Kali Sambilang; Karatan; Keratan; Kratan; Mathey (J.G.); Nerie (Soengei); Oedang (Soengeo); Sambilang (kali); Soengei Nerie; Tawar (Soengei);
Map: A18

Image not found

Image not found

By de Haan: Door J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche roeden, perceel omvattend negorij Gembong, grendzend aan de nij. Galie Andjar. Denkelijk uit de Engelsche tijd.
On the map: Kaart van het nij. Gembong omvat thuij van de Ingebeij Karto Redjo, grenzend aan de nij Kapassan, padij land van de nij. Calie Anjar enz. door J.A. Esche survejer, met schaal ER. No. 75b.
English title: A plot of land including negorij Gembong

Type: Map
Scale: Rijnlandse roeden
Location: possibly Japara residency/ Centra-Java
Dimension: 26 x 15
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer
Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Gembong; Kalianjer; Anjar (Calie);
Map: A19

Image not found

By de Haan: Een perceel land waarbinnen de Negorij Gembong door J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche Roeden. Kali Anjar, Karang ASam, enz.
On the map: Kaart van het nij. Gembong omvat thuinj van de Ingebeij Karto Redjo, grenzend aan de nij Kapassan Kiedol, padij land van de nij. Calie Anjar enz. door J.A. Esche survejer, met schaal ER. No. 75a.
English title: GEMBONG

Type: Map
Scale: Engelse roeden
Location: probably Japara residency/ Centra-Java
Dimension: 26 x 15
Color: Color
Graphics: Ink
Maker: J.A. Esche

Comments: surveyer
Related maps: A18;

Index terms: Engelschen; Esche (J.A.); Gembong; Kalianjer; Anjar (Calie); Karangajam; Gajam (Karang); Karanggajam;
Map: A20

Image not found

Image not found

By de Haan: Vieze potloodkrabbel, gekleurd van een perceel land waarbinnen de negorij Kedonck Kendo, grenzend aan de negorij Keaijn, enz.
On the map: Kaart van het nij. Kedong Kendo grenzend aan de nij. Bandjie en Keaijn. Met potloodkrabble, no. 88b.
English title: KEDOONCK KENDO

Type: Sketch
Location: probably Purworejo/ Centra-Java
Dimension: 26 x 18
Color: Color
Graphics: Pencil

Comments: Tagal
Index terms: Keaijn; Kedoeng Kendo;