Cari Peta

Koleksi peta dapat dicari dalam teks dengan memasukkan satu atau lebih kata kunci. Karena beberapa peta mempunyai satu atau lebih indeks yang terkait, indeks ini juga dapat digunakan sebagai kriteria penyeleksian. Beberapa istilah indeks ditampilkan secara acak di awan dan dapat digunakan secara langsung dalam pencarian. Data yang ditampilkan untuk hasil pencarian identik dengan halaman jelajah.

Identifikasi Deskripsi Refrensi
Map: A1

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Land onder dessa Malieto", door J.A. Esche, surveyor met schaal in Engelsche Roeden Assen Letto, zie A2
Pada Peta: Kaart van het land negorij Malietoo, grenzend aan de nij. Assem Lettco, Pengoedok, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 52b.
Judul Bahasa Inggris: Land beneath the village Malieto

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Dimensi: 13 x 13
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Peta terkait: A2;

Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Malieto;
Map: A2

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Malieto", door J.A. Esche, surveyor met schaal in Engelsche Roedeen. Duplicaat van A1
Pada Peta: Kaart van het land negorij Malietoo, grenzend aan de nij. Assem Lettco, Pengoedok, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 52a.
Judul Bahasa Inggris: MALIETO

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Dimensi: 13 x 13
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Peta terkait: A1;

Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Malieto;
Map: A3

Image not found

Oleh De Haan: Onbeduijdend schetsje van een aan het strand gelegen perceel, dessa Djallebook (?).
Pada Peta: Schetsje van een land Djallebook, grenzend aan de zee strand, wait land, Calie. No. 55.
Judul Bahasa Inggris: DJALLEBOOK

Jenis: Sketch
Skala: no scale
Lokasi: district Bondowoso/ Besuki residency/ East Java
Dimensi: 17 x 16
Warna: Color
Grafik: Pencil
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer
Indeks: Djallebook;
Map: A4

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: kaart van dessa Pengkool, origineel, door de J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche Roeden.
Pada Peta: Kaart van het nij. Pengkool, grenzend aan de nij. Betjoetjong, Bandielan, Balongan, Kedong, padij land van nij. Bandielan, Tegal, nij. Betjoetjong, enz. door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 92.a.
Judul Bahasa Inggris: Map of the village Pengkool

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Lokasi: Semarang residency/ Central-Java
Dimensi: 18 x 11
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: original map
Peta terkait: A5; A7;

Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Pengkool;
Map: A5

Image not found

Oleh De Haan: Duplicaat van A4. Zie ook A7.
Pada Peta: Kaart van het land nij. Pengkoel, grenzend aan de nij. Betjoetjong, Bandielan, Balongan, Kedong, padij land van nij. Bandielan, Tegal, nij. Betjoetjong, enz. door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 92.b.
Judul Bahasa Inggris: Map of the village Pengkool

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Lokasi: Semarang residency/ Central-Java
Dimensi: 18 x 11
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Peta terkait: A4; A7;

Map: A6

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Kaart van dessa Wonokerto, origneel" door Esche , surveyor, met schaal in Engelsche Roeden. Zie A22.
Pada Peta: Kaart van het land nij. Wonokerto, grenzend aan de Tagal van de nij. Betjoetjang, , padij land van de nij. Betjoetjang, padij land van Manangal, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 91. a.
Judul Bahasa Inggris: Map of the village Wonokerto

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Lokasi: Pasuruhan residency/ East-Java
Dimensi: 18 x 14
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer, original map
Peta terkait: A22;

Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Wonokerto;
Map: A7

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Kaart van het land Pengkoot (lees: Pengkool), slordige potloodschets, gekelurd, vergelijk A 4, A 5.
Pada Peta: Kaart van het nij. Pengkool, grenzend aan de nij. Betjoetjong, Bandielan, Balongan, Kedong, padij land van nij. Bandielan, Tegal, nij. Betjoetjong, enz. door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. (slordige potloodschets en gekleurd, vergelijk met A4 en A5) No. 92.c.
Judul Bahasa Inggris: Map of the land Pengkoot/Pengkool

Jenis: Sketch
Skala: no scale
Lokasi: Semarang residency/ Central-Java
Dimensi: 19 x 16
Warna: Color
Grafik: Pencil
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: duplicate sketch
Peta terkait: A4; A5;

Indeks: Pengkool;
Map: A8

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Kaart van de dessa Tewowoo, door J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche Roeden, Rothen Bukler, Ranka. Zie ook A 9.
Pada Peta: Kaart van het land nij. Tewoowoo, grenzend aan de thuijn van de edele Heer Rottenbuhler, nij. Rangka, Kappar Lor, rijst land van de nij. Ranka, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 87b.
Judul Bahasa Inggris: Map of the village Tewowo

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Dimensi: 21 x 17
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer
Peta terkait: A9;

Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Kempees (J.A.); Ranka; Rothenbuhler; Tewowo;
Map: A9

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: Tewowo. Duplicaat van A8.
Pada Peta: Kaart van het land nij. Tewoowoo, grenzend aan de thuijn van de edele Heer Rottenbuhler, nij. Rangka, Kappar Lor, rijst land van de nij. Ranka, door J.A. Esche, surveyor met schaal ER. No. 87a.
Judul Bahasa Inggris: TEWOWO

Skala: Engelse roeden
Lokasi: Possibly Bagelan Residency/ Central-Java
Dimensi: 21 x 17
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer
Peta terkait: A8;

Indeks: Tewowo;
Map: A10

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Kaart van dessa Indro onder de afdeeling Grisse", door A. van Moesbergen, surveyor. Met Engelsche legenda.
Pada Peta: Kaart van het village or dessa Indro, grensend aan de Tagal, sirie garden, Aria village, arculwated land, door A. van Moersbergen, surveyor met schaal Roods, No. 70.
Judul Bahasa Inggris: Map of Indro beneath the district Grisse

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Lokasi: Surabaya Residency/ East-Java
Dimensi: 22 x 22
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: A. van Moersbergen

Komentar: surveyer, with English legend
Indeks: Grissee; Indro; Moesbergen (van);
Map: A11

Image not found

Oleh De Haan: Een perceel aan een rivier, bevatten het "Europees Kerkhoff" door J.A. Esche landmeeter, met schaal in Rijnlandsche Roeden.
Pada Peta: Kaart van een perceel Europees Kerkhoff, grenzend aan de nij. Giebing, Goebing Jeppie enz. door J.A. Esche, landmeeter met schaal RR., No. 8.
Judul Bahasa Inggris: A plot of land to the river comprising the European cemetery

Jenis: Map
Skala: Rijnlandse roeden
Lokasi: Possibly Surabaya residency/ East-Java
Dimensi: 23 x 21
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer
Indeks: Begraafplaats; Portugeesch kerkhof; Esche (J.A.);
Map: A12

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Een perceel land waarbinnen de negorij Somo Doowo, slordige potlootschets, gekleurd Sambieroeto, Kramiean, Pager Nodjo.
Pada Peta: Kaart van het een perceel nij. Somo Doowo, grenzend aan de nij. Sambieboeto, Kramiean, Pager Wodjo, No. 53.
Judul Bahasa Inggris: A plot of land within the negorij Somo Dowoo

Jenis: Sketch
Lokasi: Surabaya Residency/ East-Java
Dimensi: 24 x 17
Warna: Color
Grafik: Pencil

Indeks: Kramiean; Sambieroeto; Somo Soowo;
Map: A13

Image not found

Oleh De Haan: Schetsje "Watervlakte van het meer de Danoe" het kratermeer, districtt Tjiomas, afdeeling Padeglan, residentie Bantam.Misschien niet zonder belang van dat meer voor een deel drooggelegd is.
Pada Peta: Schetsje van het Watervlakte van het Meer den Danoe, grenzend aan de Kali Dengiang Geng Baroehboek, Kali Katoedja, Tipanas, Tjikaloemapng, enz. met schaal RR.
Judul Bahasa Inggris: Sketch of water-level of the lake Danoe

Jenis: Sketch
Lokasi: district Tjiomas/ Pandeglang/ Banten residency/ West-Java
Dimensi: 24 x 18
Warna: Color
Grafik: Ink

Peta terkait: C88;

Indeks: Bantam; Danoe; Pandegalng; Tjiomas;
Map: A14

Image not found

Oleh De Haan: "Schets van de Weskust van Kangeang Eil", eenige peilingen.
Pada Peta: Schets van de Westkust Kangeang Eil, Eil Urk, district loop verder om de W of W.N.W. doch is niet verder opgenomen kunnen worden. LAC. No. 33.
Judul Bahasa Inggris: Sketch of the west coast of the island Kanglang

Jenis: Chart
Skala: Geo referenced
Lokasi: Nusa Tenggara islands
Dimensi: 24 x 19
Grafik: Ink

Indeks: Kangean-Eilanden;
Map: A15

Image not found

Oleh De Haan: Het disrict of particulier land Tjipoetri met het vierkante perceel rondom Tjipanas, den grooten weg, een paar bergen en rivieren.
Pada Peta: Het district Tjipoetrie omvat Tjivanten, Tjibantoehalang, grenzend aan de Rv. Tjikandak, Megamendung, B. Maga enz. (Patef L3).
Judul Bahasa Inggris: TJIPUTRI

Jenis: Map
Lokasi: district Preanger/ West Java
Dimensi: 24 x 20
Warna: Color
Grafik: Ink

Peta terkait: A119;

Indeks: Tjipanas; Tjipoetri;
Map: A16

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Op den rug: "Schets van het land Cadawong van Lie Tongong" (namelijk dat aan de westzijder Tji Sadane) Vreedenburg van Leutrow, Salapadjang, Pakadjangan, Voddige schets.
Pada Peta: Schets van het land Cadawang, van Lie Tongong, grenzend aan de Freeden burg van Luthsow, Rv. Tjisadane, Pakajagan, buijten Niewpoort, halve straand. (No. 2, C. 1853, Patef L4; no. 17 & 18)
Judul Bahasa Inggris: Sketch of the land Cadawong

Jenis: Sketch
Lokasi: westside of the river Tjisadane/ Batavia residency
Dimensi: 24 x 24
Grafik: Ink

Indeks: Kadawoeng; Kadawoeng; Lützow (von); Pakadjangan; Salapadjang; Tjisadane; Tanggeran (rivier van); Tjidane; Vreedenburg;
Map: A17

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: "Het land van Carattan, (aan het oost ter zeestrand) copie door J.G. Mathey (?) dd. 13 Mei 1793. Kali Sambilang, soengai Nerie, Soengei Oedang, Badongan, Soengai Tawar, Bandongan.
Pada Peta: Kaart van het land Carattan omvat Caly Carattan, Soengie Nirie, grenzend aan de ooster Zee Strand, Kali Sambilang, het land van de Chinees Ongiebong enz. met schaal RR, (No. C 1853 Patef L5)
Judul Bahasa Inggris: HET LAND CARATTAN

Jenis: Map
Skala: Rijnlandse roeden
Lokasi: possibly Batavia residency
Dimensi: 24 x 24
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J. G. Mathey
Tanggal: 13 May 1793

Komentar: Koopbr. 420
Indeks: Badongan; Bandongan; Bendoengan; Kali Sambilang; Karatan; Keratan; Kratan; Mathey (J.G.); Nerie (Soengei); Oedang (Soengeo); Sambilang (kali); Soengei Nerie; Tawar (Soengei);
Map: A18

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Door J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche roeden, perceel omvattend negorij Gembong, grendzend aan de nij. Galie Andjar. Denkelijk uit de Engelsche tijd.
Pada Peta: Kaart van het nij. Gembong omvat thuij van de Ingebeij Karto Redjo, grenzend aan de nij Kapassan, padij land van de nij. Calie Anjar enz. door J.A. Esche survejer, met schaal ER. No. 75b.
Judul Bahasa Inggris: A plot of land including negorij Gembong

Jenis: Map
Skala: Rijnlandse roeden
Lokasi: possibly Japara residency/ Centra-Java
Dimensi: 26 x 15
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer
Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Gembong; Kalianjer; Anjar (Calie);
Map: A19

Image not found

Oleh De Haan: Een perceel land waarbinnen de Negorij Gembong door J.A. Esche, surveyor, met schaal in Engelsche Roeden. Kali Anjar, Karang ASam, enz.
Pada Peta: Kaart van het nij. Gembong omvat thuinj van de Ingebeij Karto Redjo, grenzend aan de nij Kapassan Kiedol, padij land van de nij. Calie Anjar enz. door J.A. Esche survejer, met schaal ER. No. 75a.
Judul Bahasa Inggris: GEMBONG

Jenis: Map
Skala: Engelse roeden
Lokasi: probably Japara residency/ Centra-Java
Dimensi: 26 x 15
Warna: Color
Grafik: Ink
Pembuat: J.A. Esche

Komentar: surveyer
Peta terkait: A18;

Indeks: Engelschen; Esche (J.A.); Gembong; Kalianjer; Anjar (Calie); Karangajam; Gajam (Karang); Karanggajam;
Map: A20

Image not found

Image not found

Oleh De Haan: Vieze potloodkrabbel, gekleurd van een perceel land waarbinnen de negorij Kedonck Kendo, grenzend aan de negorij Keaijn, enz.
Pada Peta: Kaart van het nij. Kedong Kendo grenzend aan de nij. Bandjie en Keaijn. Met potloodkrabble, no. 88b.
Judul Bahasa Inggris: KEDOONCK KENDO

Jenis: Sketch
Lokasi: probably Purworejo/ Centra-Java
Dimensi: 26 x 18
Warna: Color
Grafik: Pencil

Komentar: Tagal
Indeks: Keaijn; Kedoeng Kendo;