Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Waag. We found 18 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
Nov. 2, 1620 Voor de eerste maal worden twee Chineesen tot wegers met de balans benoemt, ten eynde allerlij goede­ren en koopmanschappen ten overstaan van den schrijver van den Ontfanger-Generaal of Sabandhaar nauwkeurig te wegen, 2 November 1620. file 854, folios 1147-1151 Waag
June 28, 1633 Verpagtinge derselver op ultimo Junij vastgesteld, 28 Juni 1633. file 856, folios 225-228 Waag
Aug. 18, 1656 Weder te verpagten, 18 Augustus 1656. Waag
Dec. 21, 1665 Een Hollandsche schaal en gewigt in plaats van een daets aldaar in gebruyk te brengen, 21 December 1665. file 877, folios 444-446 Waag
April 1, 1678 Het bestellen van Coelijs aldaar aan den Chinees Teng-Lauw, voor 20 rds per maand verpagt, 1 April 1678. file 890, folios 72-73 Waag
Dec. 28, 1681 ’t Geld der bosjes zuiker, catoepa, afgeschaft, 28 December 1681. file 894, folios 960-962 Waag
Oct. 1, 1726 De Stadswaagh moet buyten lasten van de Compagnie door de Chineesche officieren vernieuwd worden, 1 October 1726. file 954, folio 119, file 956, folios 343-355 Waag
Dec. 14, 1745 Die van de Amphioen Sociëteit sullen aan de waag voor ijder kisje 4½ of een percent van het geene daar voor aan de Compie betaalt werd, moeten betaalan, 14 December 1745. Waag
Aug. 12, 1746 Omtrent Goederen die hier van d’eene op den anderen overgaan, sal het voortaan aan de keuse der menschen staan, van de waag te willen gebruyk maken, dan niet, en werd het waaggeld op de helfte vermin­derd, 12 Augustus 1746. Waag
Aug. 12, 1746 Bij absolutie der sluysen sal een bequame plaats voor de waag besorgt, het waaggeld op de helfte vermindert, en voortaan maar 1/2 percent betaalt werden, 12 Augustus 1746. Waag
Aug. 12, 1746 IJder een sal g’ijkte balancen en gewigten mogen in huys gebruyken, 12 Augustus 1746. Waag
Aug. 12, 1746 Besluyt tot intrecking van art. 2, 3, 4, 6 en 9 uyt de pagt-conditiën voor de waag, 12 Augustus 1746. Waag
Dec. 31, 1751 Van de ingevoerde of bij de Compagnie gekogte koopmanschappen zal een ten hondert, maar van de pondgoederen niets aan de waag betaald worden, en moet de pagter van den aanbreng van contrabande-goederen aan een van de officieren van de Justitie kennis geeven, 31 December 1751. Waag
Dec. 8, 1752 De pagt van de waag voor 1700 Rds ter maand aan den Luytenant der Chineesen in admodiatie gegeeven, 8 December 1752. Waag
Dec. 11, 1759 De pagt der waag werd voor ’t jaar 1760 den officieren der Chinesche natie wederom bij admodiatie voor Rds 1700 afgestaan, 11 December 1759. Waag
Dec. 19, 1760 Dit geschied ook pro Anno 1761, 19 December 1760. Waag
May 24, 1774 Omtrent de bepaalde waag-geregtigheid voor de chinase Jonken, 24 Mei 1774. Waag
March 20, 1787 Het vastgestelde op de van buiten aankomende goederen doeld niet op de aan de Compagnie geleverd wordende zuiker, 20 Maart 1787. Waag