Search

This website has a full text search. You can search the entire website by entering one or more keywords. It is also possible to limit your search to specific parts of the website, like the Harta Karun, or the secondary entries. 

You can use Boolean Search.
This means that the search string can contain AND, OR, NOT, and "" for exact phrases.
For example the following search strings are possible:

schip Jan > all results with both individual words "schip" and "Jan"
schip AND Jan > all results with both individual words "schip" and "Jan"
schip Jan > all results with both individual words "schip" and "Jan"
schip OR Jan > all results with one or both of the words "schip" "Jan"
"schip Jan" > all results with the phrase "schip Jan" exactly as written here
schip NOT Jan > all results with the word "schip" but not with the word "Jan"

 
you searched for: prauwen in Entire site. We found 34 results.

Search results

34 results found | page 2 of 2 | « first| « previous | | next » | last »
...prauwen dagelijks in te huuren tot den afscheep van zuiker naar Souratte om het gebreeken aan water in de groote rivier, 18 Juli 1775. realia
...prauwen van den Materam zijn overvallen, 18 September 1632. realia
...prauwen ingevoerd, met verdere dispositie dat de aannemers niet alleen vuylnis allerwegen zullen afhalen, maar ook de grachten uytmodderen, 8 September 1724. realia
...prauwen van 17 tot 22 stuks vermeerderd en nog 50 Rds ’s maands aan den aannemer toe­ gelegd, enz., 7 April 1778. realia
...prauwen geprest en voor ijder vragt ¼ Rdr betaalt werden, 25 October 1746. realia
...prauwen, bemand met 300 Alfoeren, 4 October 1776. realia
...prauwen omtrent Craoan zouden gesien zijn den ontfanger Rutgers met de fluyt “de trouw” en 2 chialoupen nog deesen avond derwarts te depecheeren om te sien wat er van sij, 28 October 1657. realia
...Prauwen derwarts te senden, om het bosch te doorsien en de Javanen in der minne van daar te doen vertrekken, zullende het jagt „de Roode Leeuw” voor gende rivier gaan ankeren, 18 December 1655. realia
...prauwen derwarts te schikken, om het bosch te doorzien en de Javaanen in der minne van daar te doen vertrekken, zullende het jagt de roode Leeuw voor gemelde rivier gaan ankeren, 13 December 1655. rea...
...prauwen door de sluis van Tangerang, 22 October 1802. realia
...prauwen derwarts te schikken, om het bosch te doorsien, en de Javaanen in der minne van daar te doen vertrekken, zullende ’t Jagt de Roode Leeuw voor gemelte revier gaan ankeren, 13 December 1655. rea...
...Prauwen voerders J. Bosschaart nopens de te min in 's Compagnies IJzer magazijnen uitgeleleverd 42 stuks Ballast ijzer à 100 £ ieder uit de ladin­gen van de tot den overbreng van troupes van La Roche...
...prauwen op de markt kan gedragen worden en zo wel den afslager als den pachter der vismarkt gelast hiertegen te waaken, op poene van tien rijksdaalders door ieder hunner te ver­beuren voor ieder anjie...
...prauwen en galijen vervallen, als er nu een van haar ourang kayas ofte den sabandar omlaeg gaet, die komt altijt met een lang groot vaartuyg gorabs[3] gewijs gemaakt, waarop eenige bassen leggen, en [...
34 results found | page 2 of 2 | « first| « previous | | next » | last »