Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 1, 1680 En presenteert den jongen Sultan alle die stroopers aen Crain Bissee over te leveren file 2486, folio 719
June 1, 1680 De Engelsen en andere Europeën woelen stercq om den jongen Sultan tegen d’Ed. Compagnie op te hitzen file 2486, folio 719-720
June 1, 1680 Gehouden discoursje dierwegen tusschen Zijn Hoogheyt en den tolck Huygh Boy file 2486, folio 720
June 1, 1680 Den ouden Sultan tot Bantam had de landen van Tanara, Pontangh en Tangerangh weder onder zijn bewint genomen file 2486, folio 720
June 1, 1680 Den jongsten Prins tot Sirribon versoeckt aen den Coninck van Bantam om adsistentie van volck file 2486, folio 721
June 1, 1680 Daer geen antwoort op gevolght file 2486, folio 721
June 1, 1680 Willende den jongen Coninck sig met de oost niet meer bemoeyen file 2486, folio 721
June 1, 1680 Het Franse schip Tonkin uyt Souratta op Bantam file 2486, folio 721
June 1, 1680 Als mede een Portugees scheepje St. Joan van Timor file 2486, folio 721
June 1, 1680 Den ouden Sultan niet wel tevreden over het zenden van Mongonsadana als ambassadeur na Batavia file 2486, folio 721
June 1, 1680 Omdat hij in staetssaacken onervaren zoude zijn file 2486, folio 721
June 1, 1680 Ingediende nominatie van de borgerlijke stadscollegiën file 2486, folio 721-722
June 1, 1680 Nieuwe gecontinueerde en geëligeerde weesmeesteren file 2486, folio 722
June 1, 1680 Item commissarissen van cleene en huwelijxe zaacken file 2486, folio 722
June 1, 1680 Boedelmeesteren van Chinese en andere vreemde sterffhuyzen file 2486, folio 722
June 1, 1680 Buytenregenten van het vrouwentugthuys file 2486, folio 723
June 1, 1680 En buytenregenten van het lazarushuys file 2486, folio 723
June 1, 1680 In plaets van den affgezetten dootgraver Adriaen de Heger over zijn ontrouwe handelinge file 2486, folio 723
June 1, 1680 Is weder tot dootgraver der Nederlandse kercke vercooren den burger Lubbertus Indijck file 2486, folio 723
June 2, 1680 Gehouden conferentie met de Bantamse ambassadeurs file 2486, folio 723-724