Search

This website has a full text search. You can search the entire website by entering one or more keywords. It is also possible to limit your search to specific parts of the website, like the Harta Karun, or the secondary entries. 

You can use Boolean Search.
This means that the search string can contain AND, OR, NOT, and "" for exact phrases.
For example the following search strings are possible:

schip Jan > all results with both individual words "schip" and "Jan"
schip AND Jan > all results with both individual words "schip" and "Jan"
schip Jan > all results with both individual words "schip" and "Jan"
schip OR Jan > all results with one or both of the words "schip" "Jan"
"schip Jan" > all results with the phrase "schip Jan" exactly as written here
schip NOT Jan > all results with the word "schip" but not with the word "Jan"

 
you searched for: canter in Entire site. We found 21 results.

Search results

21 results found | page 1 of 2 | « first| « previous | | next » | last »
...Canter Visser 1724-09-22 Visser, Jacob Canter Cheribon
...Canter Visscher 1806-11-28 Visscher, Canter
...Canter-Visscher en IJsseldijk tot commissarissen over den suiker-culture benoemd, 9 Mei 1800. realia
...Canter Visscher en IJsseldijk tot commissarissen over de suiker Culture benoemd, 9 Mei 1800. realia
...Canter Visscher tot pe Eerste Raad en Directeur Generaal N. Engelhard realia
...Canter Visscher over het retablisseeren van dit Gouvernement, 10 December 1802. realia
...Canter Visscher over het retablisseeren van dit Gouvernement, 10 December 1802. realia
...Canter Visscher en IJsseldijk, tot commissarissen over den suikerculture benoemd, 9 Mei 1800. realia
...Canter Vïsscher, 28 Augustus 1801. realia
...Canter Visser, 5 Mei 1801. realia
...Canter Visscher opgevende welke middelen of alteratiën in de bepalingen op de verstrekkingen van randsoenen en emolumenten voor de zeevaerende zouden kunnen worden ingevoerd, 29 October 1802. realia
...Canter Visscher benoemd de Heer Willem Beth Jacobz., 28 Augustus 1801. realia
...Canter Visscher, benoemd den Heer Willem Beth Jacobsz., 28 Augustus 1801. realia
...Canter Visscher, opgevende de bepalingen op de verstrekkingen van Randsoenen en Emolumenten die voor de zeevarenden zouden kunnen worden ingevoerd, 29 October 1802. realia
...Canter Visscher, opgevende welke bepalingen op de verstrekkingen van randsoenen en emolumenten voor de zeevarenden, zouden kunnen worden ingevoerd, 29 October 1803. realia
...Canter Visscher gedechargeert als Commissaris over de suiker Culture en daartoe weeder verzogt en gecommitteerd den Heer Raad extra-ordinair Wouter Hendrik van IJsseldijk, 24 Juli 1801. realia
...Canter Visscher en Johan Hendrik Holle opgedragen, het waarneemen der correspondentie met de tot den overneem der Oostersche Gouvernementen naar derwaarts vertrekkende Commissarissen, 25 Januari 1803....
...Canter Visscher en van IJsseldijk, benoemd en gecommitteerd als commissarissen-opzichters over den verkoop van Rijst, zo wel uit ’s Comps pakhuizen als bij de voornoemde Jassenbrug en de rijstbazaar b...
...Canter Visscher en van IJsseldijk als Commissarissen over de Suiker Culture, op poene van Een honderd zilvere gekartelde dukatons, ten behoeve van het gesticht der pennisten, 24 Februari 1801. realia
...Canter Visscher c. s., als commissarissen over de suikerculture, op poene van een honderd zilveren gekartelde Ducatons, ten behoeve van het gesticht der pennisten, 24 Februari 1801. realia
21 results found | page 1 of 2 | « first| « previous | | next » | last »