Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Aanbestedingen. We found 9 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
Feb. 3, 1801 De reparatie der geweeren van de tweede, derde en vierde halve Brigade alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cor­nelis bij aanbesteeding te laaten geschieden door een deskundige Chinees, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
Feb. 3, 1801 De Chineese aannemer te verplichten zich met zijn werkvolk op Weltevreeden metterwoon neder te zetten, en tot Inspecteur der reparatiën aan te stellen den grenadier Werner op het traktement van Sergeant Majoor, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
Feb. 3, 1801 Maandelijks met den voornoemden Chinees af te reekenen en de rapporten van gedaane reparatiën aan den Heer Direc­teur Generaal te laaten praesenteeren, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
March 26, 1801 De geweeren van de tweede, derde en vierde halve Bri­gades alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cornelis zullen bij aanbeste­ding gerepareert worden, met recommandatie aan de respective Hoofdofficieren, daaromtrent alle moogelijke zui­nigheid te betrachten en soigneuslijk toe te zien dat de Compagnie geen nadeel word toegebragt door het opbrengen der reparatie ongelden die niet wezendlijk zullen zijn verdiend, 26 Maart 1801. Aanbestedingen
Feb. 1, 1803 Geapprobeerd de aanbesteding tot het leveren van ’t benodigde drinkwater op de batterijen, posten en wagten, zoo in als buiten de stad voor 140 Ryxds. ter maand aan den Inlander Abdul Cadier Bobandan, 1 Februari 1803. Aanbestedingen
De aanbesteding en aanmaak van Leggers bepaald als: Aanbestedingen
De heele leggers van Schoven voor Rds. 1:— Aanbestedingen
De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:30 en Aanbestedingen
Sept. 30, 1803 De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:6 30 September 1803. Aanbestedingen