Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Taxateurs van vaste goederen. We found 9 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
March 18, 1701 Voor het waardeeren van vaste goederen, bij collaterale successie aan anderen overgaande, zullen de Taxateurs een PrCto salaris ge­nieten, 18 Maart 1701. file 917, folios 83-88 Taxateurs van vaste goederen
Feb. 4, 1735 Dezelve zullen voortaan b’eedigt werden, conform het voor­stel van Scheepenen, 4 Februari 1735. file 954, folio 119, file 972, folios 149-160 Taxateurs van vaste goederen
Feb. 15, 1735 Het formulier van die eed g’insereert, 15 Februari 1735. file 954, folio 119, file 972, folios 199-204 Taxateurs van vaste goederen
Sept. 10, 1743 Deselve sullen, van de getaxeerde vaste goederen binnen deese stad, 1/4 Rds percent genieten, 10 September 1743. file 999, folios 389-396 Taxateurs van vaste goederen
June 23, 1747 Voor de taxatie van goud- en silverwerken in de bank, sal den waardijn maar 1/4 percent genieten, 23 Juni 1747. Taxateurs van vaste goederen
Sept. 10, 1747 Sie Bank van Leening, 10 September 1747. Taxateurs van vaste goederen
April 12, 1748 En sal deese bediende moeten cautie stellen voor 3000 Rds, 12 April 1748. Taxateurs van vaste goederen
Nov. 21, 1777 Den taxateurs van de op vragt naar Nederland verzonden wordende particuliere juweelen, ieder 1/8 prCt van het geene gewaardeert wordt, toegelegt, 21 November 1777. Taxateurs van vaste goederen
April 14, 1801 Is verstaan, te verklaaren, dat zuikermolens, landerijen, wagenverhuurderijen, brood-, steen- en pannebakkerijen, mits­gaders arak- en kalkbranderijen, met de daartoe behoorende inventarissen, zooals tot hier toe gebruikelijk ge­weest is, zullen worden getaxeert door de taxateurs der vaste goederen, doch dat aan hun verder zal zijn geïnterdiceert het taxeeren van andere losse goederen en slaven, die niet tot de voornoemde inventarissen behooren, als blijvende zulks aan de taxateurs der losse goederen alleen gedefereert, 14 April 1801. Taxateurs van vaste goederen