Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Steenbakkerijen. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
July 3, 1696 Placcaat tegens het meerder aanmaken derselver, g’approbeert, 3 Juli 1696. file 912, folios 357-362 Steenbakkerijen
Sept. 10, 1728 De steenbackers sullen de steenen weder moeten leveren voor de oude billijke prijsen, op verstek hunner privile­giën, 10 September 1728. file 954, folio 119, file 958, folios 485-487 Steenbakkerijen
Feb. 24, 1747 Werd gepermitteert, d’oprigting eener steenbackerij omtrent de veldschans Tanjongpoura, mits de Comp. de preferen­tie sal hebben in de leverantie, voor eene reedelijke be­taling, 24 Februari 1747. Steenbakkerijen
Aug. 15, 1749 Op de buitenplaats Weltevreeden, zal een steen-, pannen- en pottebakkerij mogen worden opgerigt, 15 Augustus 1749. Steenbakkerijen
March 31, 1778 Den Chins Ow Sien gepermitteerd, een vervallen steenbakkerij buiten de Utregtse poort, weder in staat van gebruik te brengen, 31 Maart 1778. Steenbakkerijen
Sept. 21, 1784 Voortaan Rds 50 te betaalen voor het laxa metselsteenen, die de bakkers aan de Compe zullen leveren, 21 September 1784. Steenbakkerijen
April 21, 1785 Aan den Chinees Tjoo-Auwsing, privilegie verleend, om een potten- en pannenbakkerij op zijn land, gelegen aan de rivier Crocot, te mogen oprichten, 21 April 1785. Steenbakkerijen
De prijs der dak- en vorstpannen, mitsgs vloersteenen, is verhoogd en bepaald op: Steenbakkerijen
Rds 12 voor de duizend dakpannen. Steenbakkerijen
Rds 1.32 voor de honderd vorst dakpannen. Steenbakkerijen
Rds 22 voor de duizend twaalf duimsche vloersteenen. Steenbakkerijen
Rds 4 voor de honderd agttien duimsche dito, en Steenbakkerijen
March 2, 1787 de zorg dat de ordres, omtrent de maat en qualiteit, stipt en naar behooren agtervolgd worden, incumbeert den bailluw en den keurmeester van kalk en steen, 2 Maart 1787. Steenbakkerijen
March 2, 1787 De steenbackerijen worden met een vermeerdert, 2 Maart 1787. Steenbakkerijen
May 11, 1792 Den burger Abrahams toegestaan, op zijn landgoed een steenbakkerij op te rigten, 11 Mei 1792. Steenbakkerijen
July 1, 1803 Aan den eersten landmeter Pieter Tencij toegestaan, voor eygen gebruik, op zijne landgoederen Soekaradja en Tjiloar, steenen en pannen te mogen laten bakken, 1 Juli 1803. Steenbakkerijen
July 19, 1805 Den Lieutenant der Bataviasche burgerij, en den vicepresident van het collegie van Schepenen, Holkeert en Soeterich, ieder gepermitteerd, op hunne landgoederen, den eerstgem. twee steenen- en pannenbakkerijen en de tweede een steen-, pannen- en pottenbakkerij, nevens een kalkbranderij op te richten, 19 Juli 1805. Steenbakkerijen
July 19, 1805 De op het landgoed Tjitrap vervaardigd wordende steenen, pannen &a mogen niet verder als 15 palen van de stad worden afgevoerd, 19 Juli 1805. Steenbakkerijen
July 19, 1805 De kalkbranders aanbevolen: om tot het stoken, geen andere brandstoffe te emploijeeren als goed, deugdzaam hout, sub poene, 19 Juli 1805. Steenbakkerijen