Search Realia

The realia research database can be searched in full text by entering one or more keywords. One of the subject names may be used as a keyword to start with. To limit the number of results, it is possible to set a time frame. After selecting one or more results, the researcher can click on the realia item invoking the browse page on the exact position in the published Realia.

Via a search in the realia researchers may find more hits for the realia subjects. For instance, the subject ‘Banjermassing’ includes 229 results or realia. When a researcher looks for for ‘Banjermassing’, the number of relevant realia is 350. When researchers subsequently click on ‘Date’, these 350 hits will be chronologically ordered. When a researcher clicks on one realia item, for instance the one of 6 February 1660 she will navigate to the time frame of that particular realia. This way of navigating makes it possible to compare the text of the realia  selected with other realia from that particular month or year to check a possible link to other decisions of the Supreme Government, or to take notice of other facts and events around the selected realium. In this case of Banjermassing, researchers will see how that particular realium fits into the context of twenty-two rather randomly selected decisions taken over the years by the Supreme Government on shipments and trading missions in the category of ‘besending’. The same realium, however, is also categorized under Banjermasin.


You searched for: Subject is Kopere Duyten en Penningen. We found 7 results. hide search form

Date Description Archive Reference Subject
Aug. 6, 1644 Tot gerief der ingezetenen zo van deze hoofdplaats als die van Malacca, Banda en Ceylon zullen kopere penningen van halve en quart stuyvers gemunt worden aan de eene zeyde ’s Comps wapen van en op het revers het wapen van Batavia, zie nader de resolutie zowel in opzigte van de quantiteit dier pen­ningen als qualiteit, 6 Augustus 1644. file 862, folios 511-513 Kopere Duyten en Penningen
Aug. 19, 1644 Het edict, waarbij de gangbaarheid dier kopere munte werd geëmaneerd is bij de resolutie geinsereerd, 19 Augustus 1644. file 862, folios 521-522 Kopere Duyten en Penningen
Jan. 1, 1648 Deze munt werd op de expresse ordre der Heeren Meesters ingetrokken en biljoen verklaard, 1 Januari 1648. file 863, folio 488 Kopere Duyten en Penningen
June 9, 1724 Vier vaderlandse duyten te laten uytgeven voor een stuyver, 9 Juni 1724. file 952, folios 243-253 Kopere Duyten en Penningen
Nov. 9, 1658 Kooper tangen — of omgebooge koperdraat tot gerief der Burgers te doen toestellen welker 5 de waarde van een stuyver zullen haalen, R., 9 November 1658. file 870, folios 233-242 Kopere Duyten en Penningen
Aug. 7, 1663 Kooper 200 picols vragtvrij na Bantam te voeren toegestaan aan Mr Johan South Engeltjes koopman, R., 7 Augustus 1663. file 875, folios 194-197 Kopere Duyten en Penningen
April 17, 1665 ’t Verkoopen van ’t selve op Malacca g’disapprobeerd, R., 17 April 1665. file 877, folios 100-106 Kopere Duyten en Penningen