Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scans of the Resolution Books of the Supreme Government are not yet available. When the scanning of more than 211,000 folios is finished, the realia research database will be linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
Aug. 12, 1769 Het uit Nederland ontfangen request van Mr Jacob van der Wijk tegen dezen Raad, in copia aan denzelven te laten afgeven, 12 Augustus 1769. Raad van Justitie
April 21, 1771 Zie ook 21 April 1771. Raad van Justitie
June 9, 1770 Het verzoek van het lid van Haeften, behoudens honneur en tractementen van zijn dienst ontslagen te worden, den Hrn Mrs gunstig voor te dragen, 9 Juni 1770. Raad van Justitie
June 29, 1770 De geäccordeerde restitutie van procureur Andriessen. Zie Processen, 29 Juni 1770. Raad van Justitie
June 29, 1770 Degeenen die buiten wettige redenen voor dezen Raade verscheenen tot het doen van den eed voor den opneem, zullen 10 Rds verbeuren, 29 Juni 1770. Raad van Justitie
Jan. 25, 1771 Gemde van Haeften word tot voorzittend lid be­noemt, 25 Januari 1771. Raad van Justitie
April 2, 1771 Het ord. Lid van der Wijk, word met afgetrokken gage naar Nederland verlost, 2 April 1771. Raad van Justitie
June 25, 1771 Zie Resol, 25 Juny 1771. Raad van Justitie
June 10, 1771 De procedures van van Seyffert te laten vervolgen, 10 Juni 1771. Raad van Justitie
July 23, 1771 Zie Resol, van 23 July 1771. Raad van Justitie
July 29, 1771 De van Souratte reverteerende scheepen worden van de visisatie geëxcuzeert, 29 Juli 1771. Raad van Justitie
July 30, 1771 Van dezen Raade word reden en rekenschap gevordert van ’t ge­wijsde in de zaak van van Lingen bovengenoemd, 30 Juli 1771. Raad van Justitie
Zie Resol, 3 Sept. 1771. Raad van Justitie
Oct. 22, 1771 Het proces van gem. van Seyffert word gestatueerd en hij uit zijne gijzeling ontslagen, 22 October 1771. Raad van Justitie
Dec. 6, 1773 Zie Resol. 24 Sept. 1771, 9 Januarij, 7 Februari 1772, 29 November en 6 December 1773. Raad van Justitie
Nov. 1, 1771 Den Advocaat-Fiscaal word gelast te surcheeren de prosecutie der instantie tot revisie van de sententie tusschen hem en bovengen. van Lingen, 1 November 1771. Raad van Justitie
March 23, 1773 Zie Resol. 24 Febr. 1771, 26 May 1771 en 23 Maart 1773. Raad van Justitie
Nov. 3, 1771 Alle Compagnie’s en particuliere scheepen en vaartuigen van Ceilon, Chormandel, Bengale, Mallabaar en Malakka, van de visitatie geëxcuseert, 3 November 1771. Raad van Justitie
Nov. 17, 1772 De drossaart Poock gelibereert van de overgave der copij van zeker aan de Regeering ingediend berigt door dezen Raad begeerd, 17 November 1772. Raad van Justitie
Feb. 16, 1773 Den heer Schippers, als president van dezen Raad, ƒ 150 en 30 Rds huishuur te laten genieten ’s maands, 16 Februari 1773. Raad van Justitie