Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scanning of more than 211,000 folios of resolution books is finished, and the realia research database is linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
March 12, 1764 De couleuren van de zijde-stoffen, die voortaan van hier gevorderd worden, bekend te stellen; bes., 12 Maart 1764. Zijde-Cultuure
June 19, 1744 Den vervoer van zijden stoffen uyt China naar Neerland werd bij placcaten verboden, 19 Juni 1744. file 1000, folios 346-353 Zijden-stoffen
March 12, 1764 De couleuren van de zijden stoffen, die voortaan van hier gevorderd worden, bekend te stellen; bes., 12 Maart 1764. Zijden-stoffen
June 28, 1764 Het herwaarts zenden van zijden stoffen van Bengalen, voort­aan geëxcuseerd, wanneer aan den letterlijken zin niet kan worden voldaan; bes., 28 Juni 1764. Zijden-stoffen
June 30, 1767 Zijden stoffen mogen niet verzonden worden, zonder voor afgaande visitatie, als voor reekening der insamelaars, en daarvan niets boven den eisch voldaan worden; ordre naar Bengale; bes., 30 Juni 1767. Zijden-stoffen
Feb. 19, 1793 Van alle Lijwaaten en zijden stoffen, toebehoorende aan Ingezetenen alhier, voortaan niet meer dan 6 pr° c° aan den Pagter te laten betalen, hetzij dezelve met ’s comps of vreemde scheepen zijn aangebragt, 19 Februari 1793. Zijden-stoffen
Feb. 16, 1652 Placcaat tegens ’t dragen van hetselve, 16 Februari 1652. file 866, folios 6-7 Zijdgeweer