Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scanning of more than 211,000 folios of resolution books is finished, and the realia research database is linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
Dec. 13, 1660 (Acte van) wegens het Fransche schip Le Marrechal, 13 December 1660. file 872, folios 193-198 Abandonnement
Sept. 28, 1700 Bij gebrek van Silvere spetiën of ducaten zullen de Ministers oude en nieuwe Abasjes en oude Mamoedjes herwaards moeten zenden. Ordre naar Persiën, 28 September 1700. file 916, folios 495-502 Abasjes
May 24, 1701 De uyt Persia ontfangene Abasjes sullen hier niet gangbaar gemaakt werden om geen occage tot valsche munterije in die spetie te geven en daarom dezelve naar Bengalen te zenden, 24 Mei 1701. file 917, folios 156-160 Abasjes
Aug. 22, 1715 Die munt niet boven de 4 per cento aan te neemen, en dan nog alleen bij mancquement van genoegzaam goud, 22 Augustus 1715. file 940, folios 674-686 Abasjes
Aug. 30, 1723 De zilvere abasjes komen de Compagnie te duur te staan, als kostende wel 17 3/4 per cento boven het baar silver, 30 Augustus 1723. file 951, folios 347-352 Abasjes
Feb. 6, 1770 De Codicillaire dispositie van den oud Heemraad zijn land Zoetendaal word geaboleert, 6 Februari 1770. Abolitie
July 29, 1774 De testamentaire dispositie van den Chineese Lieutenant Kouw Tjanko omtrent zijn zuikermolens word geannulleert, 29 Juli 1774. Abolitie
Feb. 21, 1775 De Contractatie ten verkoop van zeker stuk land uit den boedel van gem. Kouw Tjanko vernietigt, 21 Februari 1775. Abolitie
Nov. 22, 1787 Den voortvlugtende Capitein der Sanierie, genaamt Pelakahoe word pardon verleend, indien hij zig wil onder­werpen, besogne, 22 November 1787. Abolitie
Nov. 22, 1787 Indien den Tidors Prins Noekoe van zijne ontwijking terug­ komt en zig wil submitteeren, aan hem pardon te verleenen, besogne, 22 November 1787. Abolitie
Nov. 19, 1795 H. H. C. G. verleenen aan den perkenier Adrianus Blanks brieven van abolitie wegens deszelfs misdrijf in het ongeper­mitteerd verzenden van specerijen gepleegd, 19 November 1795. Abolitie
Feb. 23, 1802 Generale amnestie verleend aan alle de opgezetenen van de Maronde die ter oorzaake van het gepleegd verraad bij het aanweezen van de Engelschen na Banjoewangie zijn gerelegeerd, uitgezonderd de aanvoerders Taip en Bappa Gombang, 23 Februari 1802. Abolitie
Sept. 30, 1803 Is goedgevonden, te verklaren dat ten opzichte van het geëmaneert placcaat van 6 February 1795 verleende amnestie begrepen zijn, alle die zich hebben aangegeven en daarbij niet nominatum uitgezondert zijn, 30 September 1803. Abolitie
May 26, 1750 Ten behoeve deeser universiteit sullen van al de buiten comptoiren worden geëyscht allerley insecten, planten, mineralen etc., 26 Mei 1750. Academie te Leyden
Oct. 26, 1757 Circulaire brief naar de buiten comptoiren van insecten, plan­ten en mineralen voor deese universiteit, 26 October 1757. Academie te Leyden
Aug. 23, 1743 Te verstaan conform het project van den heer generaal van Imhoff eene academie op te rigten, ter aankweeking van jonge zeeofficieren, 23 Augustus 1743. file 999, folios 344-352 Academie de Marine
Aug. 23, 1743 De geadvanceerde zeeofficieren moeten ten behoeven van dit huys zeekere somme gelds contribueeren, 23 Augustus 1743. file 999, folios 344-352 Academie de Marine
Sept. 7, 1743 Werden drie curatoren aangestelt, 7 September 1743. Academie de Marine
Oct. 4, 1743 Het huys van zijn Edelheyt van Imhoff ten eynde van voorsz. gedespicieerd, staande aan de westzijde der grote rivier, voor 14000 Rijxds. overgenomen, 4 October 1743. file 999, folios 462-467 Academie de Marine
Oct. 15, 1744 De boetens op het te laat begraaven der lijken, item het doen van ondertrouw in de huysen, werden dit gestigt toegeweesen, 15 October 1744. file 1000, folio 29 Academie de Marine