Browse Realia

The research database with 46,467 entries include all three published nineteenth-century volumes of Realia. The realia are ordered by date, description and subject in different columns. When a researcher wishes  to become familiar with the more than 2,050 eighteenth-century realia subjects, she can browse through the subjects. If she wants to read all realia from a particular year, she can order the realia chronologically by clicking on ‘Date’.

The screen always starts with ‘Aanbestedingen’ on top in the column of ‘Subject’. The columns can be reordered when the researcher clicks on ‘Date’, ‘Description’ or ‘Subject’. Because of the sheer number of entries it is advisable to make some selections by subject or year first.

The scanning of more than 211,000 folios of resolution books is finished, and the realia research database is linked to the scan store. After clicking a realia, the system will retrieve all the scans by date. This means that the researcher will see all the scans of the resolution texts from a particular meeting of the Supreme Government. Within this set of scans the researcher will have to search for the text passage that matches with the content of the selected realium.

Date Description Archive Reference Subject
Feb. 3, 1801 De reparatie der geweeren van de tweede, derde en vierde halve Brigade alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cor­nelis bij aanbesteeding te laaten geschieden door een deskundige Chinees, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
Feb. 3, 1801 De Chineese aannemer te verplichten zich met zijn werkvolk op Weltevreeden metterwoon neder te zetten, en tot Inspecteur der reparatiën aan te stellen den grenadier Werner op het traktement van Sergeant Majoor, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
Feb. 3, 1801 Maandelijks met den voornoemden Chinees af te reekenen en de rapporten van gedaane reparatiën aan den Heer Direc­teur Generaal te laaten praesenteeren, 3 Februari 1801. Aanbestedingen
March 26, 1801 De geweeren van de tweede, derde en vierde halve Bri­gades alsmede die van de Cavallerie en van de Arthillerie op de veldschans Meester Cornelis zullen bij aanbeste­ding gerepareert worden, met recommandatie aan de respective Hoofdofficieren, daaromtrent alle moogelijke zui­nigheid te betrachten en soigneuslijk toe te zien dat de Compagnie geen nadeel word toegebragt door het opbrengen der reparatie ongelden die niet wezendlijk zullen zijn verdiend, 26 Maart 1801. Aanbestedingen
Feb. 1, 1803 Geapprobeerd de aanbesteding tot het leveren van ’t benodigde drinkwater op de batterijen, posten en wagten, zoo in als buiten de stad voor 140 Ryxds. ter maand aan den Inlander Abdul Cadier Bobandan, 1 Februari 1803. Aanbestedingen
De aanbesteding en aanmaak van Leggers bepaald als: Aanbestedingen
De heele leggers van Schoven voor Rds. 1:— Aanbestedingen
De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:30 en Aanbestedingen
Sept. 30, 1803 De heele leggers van Jatyhout voor Rds 1:6 30 September 1803. Aanbestedingen
Nov. 8, 1655 Het loon dat de aansprekers zullen genieten werd bepaald, 8 November 1655. Aansprekers
July 2, 1658 Werd gestatueerd dat bij de begraffenissen aan de dragers of aanspreekers, geen charpen of zijde sluyers zal mogen gegeven, nog wijn, bier of sterken drank geschonken, veel min brood of andere spijze gepresenteerd zal moogen werden, 2 Juli 1658. file 870, folios 134-135 Aansprekers
Feb. 24, 1711 Hunne aanstelling wordt aan Schepenen gedemandeert, 24 Februari 1711. file 931, folios 118-123 Aansprekers
Sept. 30, 1727 De Instructie voor hun geformeert, is aangeteekend bij No­tulen van d’9 As. 1718, 30 September 1727. file 954, folio 119, file 957, folios 549-559 Aansprekers
May 17, 1735 Het reglement voor deselve door Scheepenen ingesteld g’approbeert, en hun getal wordt tot op 8 stux ver­meerdert, 17 Mei 1735. file 954, folio 119, file 974, folios 595-607 Aansprekers
July 28, 1644 Den burger Cornelis Ligthart verkrijgt octrooy om allerhande Aardwerk te verglasen, 28 Juli 1644. Aardewerk
Feb. 17, 1648 Den opperkoopman Van Otten werd octroy voor vijfentwintig jaren verleend, om alleen verglaasd aardewerk van dakpannen enz. te mogen maken, 17 Februari 1648. file 863, folios 501-508 Aardewerk
July 28, 1654 Zeker burger werd geoctroyeerd om dakpannen, vloersteenen, tigchelen, potten enz. te verglaazen, 28 Juli 1654. file 867, folios 107-110 Aardewerk
Dec. 28, 1655 Den burger Cornelis Bruynen werd voor 5 jaaren geoc­troyeerd om dakpannen te verglaazen, 28 December 1655. file 868, folios 17-22 Aardewerk
Dec. 13, 1660 (Acte van) wegens het Fransche schip Le Marrechal, 13 December 1660. file 872, folios 193-198 Abandonnement
Sept. 28, 1700 Bij gebrek van Silvere spetiën of ducaten zullen de Ministers oude en nieuwe Abasjes en oude Mamoedjes herwaards moeten zenden. Ordre naar Persiën, 28 September 1700. file 916, folios 495-502 Abasjes