Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is den Arend. We found 41 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1722 Arrivement van de West-Indische scheepen den Arend en Thienhoven van Japara file 2554, folio 686-687
Oct. 6, 1722 De scheepen den Arend en Thienhoven geconfisqueert file 2554, folio 689
Oct. 7, 1722 Mitsgaders een schriftelijk ordre voor de gecommitteerde welke na boord van den Arend en Thienhoven sijn geweest annex een raport file 2554, folio 690-691
Dec. 12, 1722 Vertrek van het schip den Arend na Samarang met den commissaris Jacob Willem Dubbeldekop en een brieff file 2554, folio 850
Jan. 18, 1723 Het freguat den Arend van Java met den geweesen commandeur Gobius en den brieff file 2555, folio 9
Feb. 17, 1723 Het fregat den Arend na Cormandel met een brief en de onderstaande goederen file 2555, folio 63
June 30, 1723 Het freguat den Arend van Cormandel met een brief van Nagapatnam file 2555, folio 230
June 30, 1723 Aangebragte lading van het freguat den Arend file 2555, folio 232
Sept. 29, 1723 De scheepen den Arend en Sleewijk na Persia gedepecheerd file 2555, folio 375
Jan. 26, 1725 Het freguat den Arend van Persia over Ceylon met Ceylonse, Cormandelse, Mochase en Persiase advysen file 2558, folio 61-62
Jan. 26, 1725 Lading van het freguat den Arend file 2558, folio 63-64
Aug. 1, 1725 ’t Fregat den Arend na Poulo Chinco file 2558, folio 413
Aug. 1, 1725 Lading van den Arend file 2558, folio 414-415
Dec. 1, 1725 [Het fregat den Arend vertrekt naar Sunda’s engte] file 2558, folio 718-719
Dec. 3, 1725 [De secretaris der Hooge Regeering naar den Arend om de papieren der generale secretarye voor het vaderland te bestellen] file 2558, folio 719
July 18, 1726 Aankomst van den boekhouder van ’t jagt den Arend met een origineele missive van de Nagapatnamse ministers inhoudende file 2560, folio 608
July 20, 1726 Arrivement van ’t jagt den Arend van Cormandel file 2560, folio 613
Aug. 21, 1726 Depeche van ’t jagt den Arend ten afhaal van 1000 baalen coffyboonen naar Cheribon met een briefje en 27000 rds in ducatons file 2560, folio 727
Sept. 11, 1726 Retour van het jagt den Arend van Cheribon met een brief en 300000 lb coffybonen file 2560, folio 764
Oct. 23, 1726 Depeche van den Arend naar Bantam ten afhaal van peper en overvoer van twee gecommitteerde klercken van de generale secretarye tot het bestellen der vaderlandse papieren aan de retourschepen file 2560, folio 881