Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Faam. We found 46 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 27, 1684 Aancomste van de scheepen de Schelde, de Post, de Faam, en Langewijk uyt het patria aan de Caap file 2497, folio 865-866
Aug. 7, 1684 ’t Jagt de Faam uyt ons vaderlant over de Caap voor Amsterdam met 156 coppen file 2497, folio 908-909
Aug. 31, 1684 De scheepjes de Post en de Faam na Bengale met een missive[314] aan de commissaris Isaacq Zoolmans en directeur Marten Huysman file 2497, folio 1008
July 25, 1686 ’t Jagt de Faam uyt Persia over Souratta, Mallabaar en Zeylon file 2501, folio 958
July 25, 1686 ’t Aangebragte per de Faam file 2501, folio 960-961
July 27, 1686 ’t Jagt de Faam na Palembang aangelegt file 2501, folio 974
Aug. 13, 1686 De schipper Cornelis Sinan? van ’t Land van Schouwen en Willem Bruggraaff van de Faam te laten wisselen file 2501, folio 1003
Aug. 15, 1686 ’t Jagt de Faam na Palembang met een brieffje[241], en eenige benoodigheden file 2501, folio 1004
Nov. 11, 1686 De jagten de Faam en Negombo na Java om rijs file 2501, folio 1341
Nov. 13, 1686 ’t Jagt de Faam na Japara file 2501, folio 1343
Jan. 27, 1687 ’t Jagt de Faam van Japara over Tegal sonder brieven file 2502, folio 38
March 19, 1687 Item de jagten de Faam en Poulo Rhun file 2502, folio 192
March 21, 1687 De fluyt Waveren en ’t jagt de Faam naar Cheribon file 2502, folio 197
April 16, 1687 ’t Jagt de Faam van Cheribon geladen met peper en rijs file 2502, folio 257
May 2, 1687 ’t Jagt de Faam en de fluyt Waveren na Bengale aangelegt file 2502, folio 286
June 12, 1687 De fluyt Waveren en ’t jagt de Faam naar Bengale met een cargasoen aen coopmanschappen van f. 248137:7:12 file 2502, folio 376-377
Sept. 1, 1689 ’t Jagt de Faam naar Bantham om het jagt de Zijp te vervangen file 2505, folio 613
Oct. 4, 1689 ’t Jagt de Faam van Bantam sonder peper file 2505, folio 725
April 14, 1691 En daarom had men de retourschepen de Crab en de Faam direct nae de Caab gesonden file 2507, folio 158
March 13, 1694 Meldende dat van de laatste plaatse na ’t vaderland waren vertrocken de Voetboog en de Faam met een bedragen van f. 466564:19:8 file 2512, folio 202