Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Brak. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 12, 1684 Item ’t jagtje de Brak om ’tselve af te leggen indien zigh geene pretendenten komen te openbaren file 2496, folio 553
May 21, 1684 ’t Jagtje de Brak, item de chialoupen Egmond en Snauw, ende een patchiallang na de Oostcust van Java met den capitain Jochem Michielsz. om de rovers te agterhalen, etc. file 2496, folio 574
July 8, 1687 De chialoup de Brak na ’t hoge land van Bantam om te recoqnesceren na den chialoup ’t Casteel Batavia file 2502, folio 458
July 10, 1687 De chialoup de Brak van Bantam met een missive[73] van Joannes Leeuwenson en raad file 2502, folio 464
Oct. 19, 1687 De chialoup de Brak naar Bantam met briefje aan de heer ordinaris Raad van India Jacob Pits nevens den raad aldaar file 2502, folio 815-816
Oct. 20, 1687 Item de chialoup de Brak met een missive van de heer ordinaris Raad van India Jacob Pits mitsgaders den raad file 2502, folio 816
June 30, 1695 De chialoup de Brak om haare medegebrachte papieren uytgesonden file 2514, folio 411
Aug. 9, 1695 De sialoup de Brak vertrekt derwaerts om ’s Compagnies papieren file 2514, folio 540
April 15, 1708 Retour van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren aldaar per Overnes uyt Persia aangebragt file 2532, folio 173
April 19, 1708 De chialoup de Brak vertrekt na Bantam met een briefje om van daar verder straatwaarts uyt de verwagte werdende scheepen te gaan observeeren file 2532, folio 175-176
May 3, 1708 Retour van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren aldaar per Monster uyt Persia en Ceylon aangebragt file 2532, folio 234
May 20, 1708 De chialoup de Brak vertrekt na de Straat tot het observeeren van scheepen file 2532, folio 264
May 24, 1708 Aankomst van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren van de fluyt de Haak file 2532, folio 266
June 13, 1708 De chialoup de Brak na de Straat tot het observeren van scheepen file 2532, folio 354
June 17, 1708 Retour van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren aldaar per de fluyten Corsloot, de Arion en de Hemert uyt Bengale aangebragt file 2532, folio 357
Dec. 4, 1710 Een brief per de chialoup de Brak ontfangen van de heer admiraal Pieter de Vos file 2534, folio 727
April 28, 1714 De chialoup de Brak na ’t eyland de Noorderwagter om gemelte Javaanse fluyt te observeeren file 2540, folio 421
April 6, 1716 De chialoupen Europa en de Brak gaan onder zeyl om hem te observeren file 2543, folio 281
April 12, 1716 De chialoup de Brak van ’t hoge land van Bantam file 2543, folio 291-292
Dec. 1, 1729 En soomede de chialoup de Brak met den fiscaal tot de monstering file 2563, folio 885