Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Bijl. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 21, 1695 ’t Freguatje de Bijl derwaerts aengeleght file 2514, folio 709
Nov. 29, 1695 Vertrek van ’t jagtje de Bijl na Bengale met de vier nevenstaende gemene en secrete brieven van Haer Ed. file 2514, folio 715
Feb. 7, 1702 Besluyt om den predikant Gajus Andrea tot het bedienen der Heilige Sacramenten derwaarts per ’t freguat de Bijl te laten overvaren file 2522, folio 85
Feb. 24, 1702 d’Overheden van ’t fregat de Bijl erlangen hare depêsche na Timor met soodanige brieven als hiernevens staen gespecialeert file 2522, folio 105
June 25, 1702 Het freguat de Bijl retourneert over Solor en Japara van Timor met het gewesen opperhooft Focanus file 2522, folio 408-409
Aug. 16, 1702 ’t Jagtje de Bijl na Tagal gedepêscheert file 2523, folio 554
June 4, 1712 De patchiallang de Bijl na de Straat Sunda om op 5 aankomende schepen te cruyssen file 2537, folio 347
July 10, 1712 Souratse en Mallabaarse papieren van de schepen de Bijl, Donauw, Rijssel en ’t Ghijn uyt de Straat ontfangen file 2537, folio 428-429
July 19, 1712 De patchiallang de Bijl na de Straat file 2537, folio 444
July 21, 1712 De patchiallang de Bijl retourneert van de Straat Sunda met papieren van ’t schip Popkenburg file 2537, folio 446
Aug. 3, 1713 De patchiallang de Bijl na de Straat Sunda file 2539, folio 653
Oct. 16, 1713 De chialoup Venloo en de patchiallang de Bijl na Cheribon om de modderaars te convoyeeren file 2539, folio 879
April 19, 1714 De patchiallang de Bijl over Bantam na de Straat Sunda file 2540, folio 400
Aug. 29, 1714 De brigantijn Achilles met de chialoup Europa en de patchiallang de Bijl na de Straat Zunda om de drie vreemde schepen te observeren file 2541, folio 918-921
Sept. 8, 1714 Achilles en de Bijl uyt de Straat Zunda met den boekhouder van het uyt het vaderland komende fluyt Reynestein file 2541, folio 951
Jan. 21, 1716 De patchiallang de Bijl van Jamby file 2543, folio 42
July 2, 1716 De brigantijn Achilles en de patchiallang de Bijl na de Straat Sunda om op een onbekend vaartuyg te cruyssen file 2543, folio 480
Aug. 1, 1716 Achilles en de Bijl uyt de Straat Sunda, Sanderhorst [met? de Johorese?] suspecte vaartuygen file 2544, folio 549
March 29, 1717 Een briefje per de patchiallang de Bijl van Bantam file 2545, folio 142-143
April 21, 1717 De patchiallang de Bijl oostwaarts op een lorrendrayer uytgesonden file 2545, folio 209