Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is d’Uno. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 16, 1714 Een advis briefje uyt de Straat Sunda van het fregat d’Uno file 2540, folio 503
May 17, 1714 d’Uno uyt het vaderland voor reekening van de Camer tot Middelburg in Zeeland met 50 coppen file 2540, folio 505-507
Sept. 10, 1721 Men ontfangt de papieren van d’Uno met gemelden bodem file 2553, folio 600-601
Jan. 26, 1722 ’t Fregat d’Uno met 60 coppen uyt het vaderland voor reeckening van de Camer tot Middelburg in Zeeland file 2554, folio 50-51
March 19, 1725 Briefje van Bantam per Javaan Onting ten geleyde van een copia en een origineel advys briefje der overheden van d’Uno file 2558, folio 175-176
March 21, 1725 Boekhouders van Meerhuysen en d’Uno beyde uyt patria komen aan de wal file 2558, folio 187
March 21, 1725 Arrivement der voormelde scheepen Meerhuysen en d’Uno te deeser reede voor Amsterdam file 2558, folio 187-188
July 26, 1725 ’t Huys Ter Boede en d’Uno vertrekken na Samarang met den g’eligeerde commandant Pieter Gijsbert Noodt file 2558, folio 381
Oct. 9, 1725 [Het fregat d’Uno arriveert hier van Java’s Oostcust met een briefje] file 2558, folio 563
April 11, 1728 d’Uno met 100 lasten rijst, 2000 rds in payement en 150 picols zeugloot voor den vorst en rijksbestierder onder een geleyde briefje na Bantam ten afhaal van den restant peper file 2561, folio 197-198
May 14, 1728 Retour van ’t jagt d’Uno van Bantam met 186750 lb peper en een brief inhoudende file 2561, folio 252
June 29, 1728 Depesche van het freguat d’Uno en de patchiallang de Beschermer met twee gecommitteerdens na de Duysent Eylanden tot het opsoecken en gadeslaan van een vreemde bodem file 2561, folio 334
July 6, 1728 Retour der gecommitteerdens na de Duysent Eylanden met het freguat d’Uno en patchiallang de Beschermer file 2561, folio 354
Sept. 1, 1728 Hogersmilde, Landskroon en Margaretha van Samarang en d’Uno over dat comptoir naar Sourabaya met een brief inhoudende file 2561, folio 485
Nov. 24, 1728 ’t Jagt d’Uno over Sourabaya van Samarang met den vaandrig Leendert van Meurs en den assistent Jan Sasburg van Lossingen, item een gemeen en secreete missive file 2561, folio 696
Feb. 19, 1729 Het schip Wassenaar, het jagtje d’Uno en de chialoup den Ondank na Ternaten met nevenstaande brieven file 2562, folio 130-131
Feb. 19, 1729 Item van d’Uno file 2562, folio 132
Oct. 6, 1730 Aankomst van het jagt d’Uno uyt Ternaten met schrijvens en het nevenstaande file 2564, folio 737
Feb. 16, 1732 Middelwout, het jagt d’Uno en de patchiallang de Windbuyl na Ternaten file 2566, folio 91-92
Oct. 30, 1732 Het jagt d’Uno van Ternaten met schrijvens file 2566, folio 756-757