Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is d’Unie. We found 59 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 5, 1700 Aanwijsinge der manschap per ’t schip d’Unie uytgekomen en hier te lande gebraght mitsgaders file 2520, folio 343-344
July 9, 1700 Aanlegginge der schepen d’Unie en Soelen na Souratta mitsgaders file 2520, folio 357-358
Aug. 28, 1700 Depeche van ’t schip d’Unie na Souratta en de fluyt Langewijk na Java’s Oostcust file 2520, folio 474-475
March 8, 1701 ’t Schip d’Unie verschijnt uyt Souratta over Mallabaar file 2521, folio 119
April 2, 1701 En ’t schip d’Unie na Sirrebon om een ladinge kleene soort houtwerken file 2521, folio 158
May 12, 1701 Arrivement van ’t schip d’Unie van Sirrebon met een missive van den resident en raed file 2521, folio 225
July 20, 1701 ’t Schip d’Unie vertrekt na Ceylon met een missive aen de gouverneur Gerrit de Heere en raed file 2521, folio 355
March 14, 1704 Een brievje deser regering aan de heeren majores tweevoudig inhandigt aan de overheeden van de Engelse scheepen Clochester freguat en d’Unie file 2525, folio 138-139
Sept. 4, 1705 De boot de Sterre komt uyt de Straat met de vaderlandse papieren van d’Unie file 2527, folio 781
Sept. 8, 1705 d’Unie komt uyt het vaderland te deser rheede g’equipeert bij de Camer Amsterdam file 2527, folio 793
May 28, 1708 Retour van de patchiallang de Veerman op Edam uyt de Straat met de papieren aldaar per d’Unie aangebragt file 2532, folio 270
June 6, 1708 Paresse van de scheepen d’Unie, Beverwijk en Diemen uyt ’t vaderland file 2532, folio 325
June 6, 1708 Aangebragte manschap per d’Unie file 2532, folio 325-326
June 6, 1708 Zoomede de lading van d’Unie, Beverwijk, en Diemen file 2532, folio 327-329
Aug. 18, 1708 ’t Retourschip d’Unie over Mallabaar na Ceylon file 2532, folio 530
Aug. 17, 1711 Het schip d’Unie uyt patria in de Straat file 2536, folio 652
Aug. 18, 1711 Komste van ’t schip d’Unie uyt Zeeland met 243 coppen file 2536, folio 666-667
Sept. 4, 1711 Vijf schepen na Java’s Oostcust en ’t schip d’Unie na ’t vaderland aangelegt file 2536, folio 760
July 13, 1713 Papieren van ’t schip d’Unie komende van Amsterdam uyt de Straat ontfangen file 2539, folio 604-605
Sept. 15, 1713 d’Unie na Ceylon met brieven voor dat gouvernement en voor Mallabaar file 2539, folio 795