Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is d’Elisabeth. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 15, 1689 Aenteekening van den adsistent Anthony van Groenewegen op de voyagie naer Aetchin met de particuliere jagtiens d’Elisabeth en den Arent file 2504, folio 43-48
Feb. 16, 1689 ’t Vrijburger scheepie d’Elisabeth over Japara naar Amboina file 2504, folio 157
May 10, 1689 ’t Vrijburger scheepie d’Elisabeth van Ambon medebrengende een brieffje [318]van de heer gouverneur Dirck de Haes en raad file 2504, folio 303
June 26, 1689 ’t Schepie d’Elisabeth van Japara sonder brieven file 2504, folio 408
July 25, 1689 Brieffje[424] naar Japara met vrijborger scheepje d’Elisabeth file 2505, folio 465
Aug. 30, 1689 ’t Scheepie d’Elisabeth van Japara met schrijven[500] van den capiteynen en raad file 2505, folio 605-606
Sept. 19, 1689 Per ’t scheepie d’Elisabeth naar Japara een briefje[4] aen den capitein Joan Mouris van Happel en raad file 2505, folio 684-685
Oct. 25, 1689 Sijn jagtie d’Elisabeth te laten taxeren file 2505, folio 781
Aug. 15, 1690 ’t Jagtje d’Elisabeth komende met een rijs ladinge van Macassar ontrent Poulo Rakit verongeluckt file 2506, folio 353-354
Aug. 26, 1690 Notitie van de gebergde goederen van ’t jagtje d’Elisabeth op Poulo Rakit verongelukt file 2506, folio 391
Sept. 8, 1690 Is verstaen dat het volk van ’t verongeluckte jagtje d’Elisabeth sedert haer vertreck van Macassar geen gagie heeft gewonnen file 2506, folio 414
March 20, 1691 Besluyt om de officieren van het verongeluckte jagt d’Elisabeth hare gagie wederom te laten inschrijven file 2507, folio 135
April 25, 1703 Na Cherribon de chialoup d’Elisabeth en twee pantchiallangs tot het convoyeren van de volkeren der Cherribonse princen gedepêscheert file 2524, folio 143
Aug. 4, 1704 De chialoup d’Elisabeth en twee pantchiallangs van Cheribons terugge met een briefje van den resident Jacob Heyrmans file 2525, folio 421
Aug. 18, 1704 Vertreck van de chialoup d’Elisabeth en 2 pantchiallangs na Cheribon met een brievje aan den resident en raad aldaar ontfangen file 2525, folio 459
Dec. 9, 1704 Ter vergaderinge van Haar Edelens verstaan de chialoupen d’Elisabeth en Geregtigheyt tot transport van den nieuwen gesaghebber Jan Coin naar Chirbon te gebruyken file 2525, folio 806
June 16, 1705 Brievken naar Bantam per de chialoup d’Elisabeth aan den gesaghebber en raad afgesonden file 2527, folio 505
June 22, 1705 d’Elisabeth retourneert van Bantam met een briefje van den gesaghebber en raad file 2527, folio 525
Oct. 3, 1705 Per de chialoup d’Elisabeth een missive van den gouverneur en raad tot Malacca alhier aangebragt file 2527, folio 877
Oct. 18, 1705 De chialoup d’Elisabeth reverteert van Malacca met den g’eligeert visitateur generaal Joan Grootenhuys en een briev van den gouverneur en raad aldaar file 2527, folio 915