Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schoondijk. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 9, 1690 De opperhoofden van ’t schip Schoondijk de halve præmie toegelegt file 2506, folio 212
May 12, 1690 50 Europese soldaten naer boort van ’t schip Schoondijk file 2506, folio 213
May 15, 1690 ’t Schip Schoondijk over Pto Pedra en Nagapatnam naer Paliacatta file 2506, folio 217
Feb. 3, 1691 Besluyt om ’t schip de Goede Hoop in plaetse van Schoondijk ten dienste van de heer Saint Martin nae Bantam te senden file 2507, folio 73
Feb. 19, 1691 Schoondijk van Bantam met een peperladinge en twee brieven, d’eene secreet[80] van de Hr. St. Martin en d’andere[81] van den E. Louys de Keyser en raat gemeen file 2507, folio 87
June 5, 1691 Alsmede ’t schip Schoondijk met partije provisiën en twee briefjens[158] ’t eene aen den gesaghebber en raat en ’t andere aen den opperhoofden van ’s Lands Welvaren file 2507, folio 254
June 1, 1696 Item ’t schip Schoondijk en ’t jagt Woggenum nae Persia en Souratta file 2515, folio 412
May 4, 1697 ’t Schip Schoondijk arriveert van Ceylon file 2517, folio 341
Aug. 26, 1700 Ontfang van twee briefjes uyt de Straet tot advis der comste van de schepen Domburg en Schoondijk uyt ’t patria file 2520, folio 469
Aug. 28, 1700 Arrivement van ’t schip Schoondijk uyt ’t patria en beschrijvinge van desselfs vojagie mitsgaders manschap file 2520, folio 472
Oct. 5, 1704 Specificatie van ’t gescheepte in Schoondijk file 2525, folio 621
May 29, 1705 Het schip Schoondijk vertrekt met den aangestelden trains boekhouder Joan van Zon naar Java’s oostcust file 2527, folio 453
July 28, 1705 ’t Schip Schoondijk arriveert van Samarangh over Tagal met schrijvens van beyde die plaatsen file 2527, folio 653
Aug. 22, 1705 Naar Samarangh werd per het schip Schoondijk aan de heer De Wilde en raad schrijvens deser regeringe gedepecheert file 2527, folio 741
Aug. 22, 1705 Ladinge van Schoondijk file 2527, folio 741-741
Oct. 30, 1705 Officieren en andere persoonen met de schepen Schoondijk en Saamslagh van Java alhier aangekomen file 2527, folio 951-952
Nov. 9, 1705 Per ’t schip Schoondijk een brievje aan den commandeur Bitter van Rheede en raad gedepecheert file 2527, folio 993-994
Dec. 1, 1705 ’t Schip Schoondijk retourneert van Bantam met schrijvens van den commandeur en raad file 2527, folio 1039
Jan. 8, 1706 En ’t schip Schoondijk om peper en calk na Bantam aengelegt file 2528, folio 10
Jan. 23, 1706 ’t Schip Schoondijk met schrijvens na Bantam wort gesonden file 2528, folio 28