Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Slot van Honingen. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 28, 1670 Papenburg uyt het vaderlant file 2473, folio 525-526
June 28, 1730 Item een advys dito van het uytkomende schip Papenburg file 2564, folio 526
June 29, 1730 Den boekhouder van ’t schip Papenburg met patriase en Caabse papieren aan de wal file 2564, folio 526-527
June 30, 1730 Het schip Papenburg van Amsterdam op de rheede file 2564, folio 529
Sept. 12, 1730 Papenburg over Ceylon en Mallabaar na Souratta met schrijvens van hier vertrocken file 2564, folio 701
June 5, 1731 De schepen het Hoff niet altijd Winter van Cormandel, Papenburg en Stadhuys van Delft uyt Zouratta, mitsgaders het jagt Westvriesland van zijn onvolbragte reyse van zijn Persianse voyagie terug file 2565, folio 436
June 5, 1731 Item die van Papenburg file 2565, folio 442-443
Aug. 1, 1731 Papenburg, Valkenisse, Hogersmilde en Duynbeek over Ceylon na ’t vaderland file 2565, folio 612
Dec. 24, 1731 Tijding van de behoude aankomst der nevenstaande retourschepen Hogersmilde, Duynbeek en Papenburg insgelijck het Mochase schip Westerbeek in de baay van Gale ‘dog Valkenisse wierd aldaar nog verwagt’ file 2565, folio 867
Feb. 2, 1739 Aankomst te deser rheede van de uytkomende schepen Papenburg en Voorduyn file 2570, folio 82
Feb. 2, 1739 Kort recit der reyse van het schip Papenburg file 2570, folio 82-83
Feb. 2, 1739 Lading van het ’t schip Papenburg file 2570, folio 84-89
April 27, 1739 De schepen Langewijk en Papenburg gearriveert en van Samarang met schrijvens als in den text file 2570, folio 265
April 27, 1739 Lading van Papenburg file 2570, folio 266
June 16, 1739 Vertreck van ’t schip Papenburg na Cormandel met schrijvens file 2570, folio 354
Dec. 14, 1739 Arrivement te deser rheede van ’t schip Papenburg file 2570, folio 930
Feb. 23, 1740 Het waterschip Papenburg komt van de retourbodems terug file 2571, folio 153
July 28, 1740 Vertrek van scheepen Wickenburg en Papenburg na Ceylon om van daer te repatrieeren met schrijvens soo voor Ceylon als voor Cormandel file 2571, folio 571
July 28, 1740 Lading van het schip Papenburg file 2571, folio 572-573
Jan. 9, 1743 ’t Na Ceylon gedestineerde schip Papenburg was aan de Caab gearriveert file 2574, folio 13