Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Klenke van Odesse, Herman van. We found 89 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 2, 1688 Per Javaans vaartuygh uyt de Straat Sunda een briefje van den opperhoofden op het schip Oosthuysen file 2503, folio 333
Aug. 2, 1688 De chialoup de Hengelaar naar de Straat Sunda met een briefje[1] aan de opperhoofd van voormelte schip Oosthuysen file 2503, folio 333
Aug. 6, 1688 Benaming der papieren[6] daarmede van de scheepen Oosthuysen en Langewijk uyt ’t patria en van Cabo de Goede Hoop ontfangen file 2503, folio 338
Aug. 8, 1688 Arrivement uyt ons vaderlant over Cabo van ’t schip Oosthuysen file 2503, folio 340
Oct. 8, 1688 d’Opperhoofden van de fluytscheepen Oosthuysen en Langewijk de volle premie toegelegt file 2503, folio 448
Nov. 16, 1688 De schippers Hendrik Pop met de fluyt Langewijk en Wessel Jansz. Koese met de fluyt Oosthuysen te laten repatriëren file 2503, folio 519
Dec. 25, 1688 De retourscheepen Oosterlant, Java, Voorschoten, de Schelde, Langewijk, en Oosthuysen naar het hooge lant van Bantam file 2503, folio 581
March 1, 1692 Arrivement van de fluyt Oosthuysen uyt het vaderlant voor reecq. van de camer Enckhuysen file 2508, folio 163
March 25, 1692 Idem Berkel en Oosthuysen over Siam nae Japan file 2508, folio 255
April 25, 1692 Vertreck van de fluyt Oosthuysen over Siam nae Japan file 2508, folio 297-298
Dec. 8, 1692 Arrivement van den E. Cornelis van Outhoorn uyt Japan[311] met de schepen Pampus, de Handboog, Berkel en Oosthuysen file 2509, folio 837
Feb. 8, 1693 Vertreck van de retourscheepen Berckel, Pampus, Sirjansland en Oosthuysen file 2510, folio 128
March 5, 1695 Paresse van ’t fluytschip Oosthuysen mede uyt ’t vaderlant file 2514, folio 181-182
May 1, 1695 De fluyt Oosthuysen over Siam na Japan ook met schrijvens van Haar Ed. file 2514, folio 278
May 1, 1695 Ladinge van de evengemelte fluyt Oosthuysen soo voor Siam als Japan file 2514, folio 279-280
Jan. 17, 1696 De fluyten Princelant en Oosthuysen uyt Japan comen hier ter rheede file 2515, folio 22-23
Feb. 7, 1696 De fluyt Oosthuysen over Macassar na Banda aangelegt file 2515, folio 83-84
Feb. 23, 1696 De fluyt Oosthuysen vertreckt over Macassar nae Banda file 2515, folio 111
Feb. 23, 1696 Lading van de fluyt Oosthuysen file 2515, folio 112-113
June 19, 1696 Arrivement van de fluyt Oosthuysen uyt Banda file 2516, folio 465