Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Odijk. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 11, 1684 Rangh van Pouleron en ’t Wapen van Middelburgh tot de komst van Odijk en Nieuw Middelburgh file 2496, folio 686
June 17, 1684 Item de oorlogsschepen Nieuw Middelburg en Odijk om ’tselve te de Straat Sunda uyt te convoyeren file 2496, folio 710
June 29, 1684 Negen stux oorlogsscheepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Courtgeene, ’t Wapen van Zirckzee, Zilversteyn, Odijk en de Zeyst, ’t hoekboot ‘t Woutje en de scheepen Coevorden en Zuyd Beverlant uyt de Straat Sunda terugge hier buyten bij de eylanden geposteert file 2496, folio 778
Sept. 13, 1684 ’t Jagt Odijk na Souratta met een missive[342] aan de heer directeur Jacques Bucqouy file 2497, folio 1071
July 13, 1685 Verschijninge van de heer commissaris Isaacq Zoolmans van boort van ’t jagt Odijk aan land file 2498, folio 536
July 13, 1685 Aankomste van ’t jagt Odijk over Sumatra’s Westcust en Zillebaar uyt Suratte file 2498, folio 538
July 24, 1685 Odijk na Souratta file 2498, folio 617
Aug. 28, 1685 ’t Jagt Odijk na Souratta file 2499, folio 738
Aug. 28, 1685 ’t Weggevoerde per Odijk file 2499, folio 738-739
Oct. 30, 1686 ’t Jagt Odijk van Paliacatta over de zuyder comptoiren file 2501, folio 1293
Nov. 11, 1686 ’t Jagt Odijk tot de Lamponse expeditie nog aangelegt file 2501, folio 1341
Nov. 18, 1686 ’t Jagt Odijk na Bantam sonder brieven file 2501, folio 1354
June 28, 1687 Item per gemelte sloep van Jamby een briefje[63] van den schipper op ’t jagt Odijk genaamt Doode Star aan Haar Edelens file 2502, folio 417
Feb. 7, 1688 ’t Jagt Odijk van Palembang met 2860 picols peper file 2503, folio 60
April 13, 1688 ’t Jagt Odijk naar Sumatra’s Westcust aangelegt file 2503, folio 171
May 5, 1688 Tot transport van den tweeden Cheribonse prins te gebruycken ’t jagt Odijk file 2503, folio 206
May 18, 1688 ’t Schip Macassar op Japara door ’t jagt Odijk te laten vervangen file 2503, folio 222
June 22, 1688 Alsmede de oorlogsgevangens van Jamby per Odijk opgesonden zijnde file 2503, folio 268
July 4, 1688 ’t Jagt Odijk over Cheribon naar Japara file 2503, folio 296