Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Nederhorst. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 30, 1681 De kath Nederhorst met een ladinge naar Ceylon gedepecheerd file 2488, folio 395
Sept. 29, 1682 De cat Nederhorst over Ceylon van Mallabaar, Padang en Lampon file 2493, folio 1938
Sept. 29, 1682 Briefje van den coopman Everhard van der Schuur tot Lampon per het jagt Nederhorst file 2493, folio 1952
March 1, 1683 De Kat Nederhorst naer Banda over Sourabaya file 2495, folio 269
June 16, 1683 d’Cath Nederhorst uyt Banda over Amboina terugge met brieven[301] van de heer gouverneur Willem van Zijll en Robbert Padbrugge file 2495, folio 597
Aug. 27, 1683 De schepen Suyt Beverlant, Sparrewoude, Naardermeer en Nederhorst na Bengale met een missive[415] aan de heer Directeur Nicolaes Baukes file 2495, folio 825-826
June 18, 1684 De fluyt Nederhorst uyt Bengale met een missive van den principaal gesaghebber Jan Pit file 2496, folio 711
July 29, 1684 De jagten Negombo, Sint Martensdijk, Jamby, en Nederhorst na Bengale met den commissaris Isaack Zoolmans en zijn adjuncten file 2497, folio 878
Dec. 23, 1684 De kat Nederhorst van Bengale met een dubbelde missive[468] van den heer Directeur Huysman en raat tot Ougly file 2497, folio 1427
Feb. 4, 1685 De kat Nederhorst over Sourabaya en Biema na Banda file 2498, folio 92
Sept. 19, 1686 ’t Jagt Nederhorst uyt Amboina file 2501, folio 1128
Dec. 27, 1686 Naar Bantam de fluyt Nederhorst file 2501, folio 1440
Jan. 14, 1687 De fluyt Nederhorst over Bantam naar Lampong file 2502, folio 21
Jan. 31, 1687 Mitsgaders de kat Nederhorst te laten opcomen met de sieken file 2502, folio 48
March 14, 1687 De opgesonde gevangens van Lampon Toelongbauwa met de kat Nederhorst file 2502, folio 187
March 19, 1687 De cat Nederhorst na Palembang te senden met rijs en verdere behoeften voor den treyn onder den commandant Crijn de Rande file 2502, folio 192
April 1, 1687 De fluyt Nederhorst na Palembang file 2502, folio 220
Aug. 2, 1687 De kat Nederhorst retourneert van Palembang met een lading aan peper van f. 21834:15:-- file 2502, folio 581
Sept. 1, 1687 De kat Nederhorst van Bantam met briefje van den oppercoopman Joannes Leeuwenzon en raad aan Haar Edele file 2502, folio 668-669
July 24, 1688 Den romp van de fluyt Nederhorst vercogt voor f. 274 rds file 2503, folio 313