Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Meerman. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 9, 1665 De Meerman van Japan met het gewesen opperhooft Jacob Gruys file 2467, folio 903-908
Dec. 11, 1665 [Vijf schepen, de Wassende Maen, Vogelesangh, Buyenskercke, Meerman en Elburg voor de laetste besending nae het vaderlant geprojecteerd] file 2467, folio 916
Feb. 11, 1668 De Meerman uyt het vaderlant file 2471, folio 55
April 20, 1668 Batavia, Meerman en Muyden nae Chormandel over Punta das Pedras file 2471, folio 122-123
Nov. 6, 1668 De Meerman van Malacca file 2471, folio 386-387
Feb. 5, 1669 Het jacht de Meerman en de fluyt Buyenskercke naer Macassar over Rembangh file 2472, folio 30
Dec. 15, 1669 d’Hr. Cornelis Speelman van Macassar met de schepen Meerman, het Hoff van Zeelandt, Geregtigheyt, Blauwe Visser, Jaccatra en de chialoup den Eendragt file 2472, folio 557-558
March 2, 1670 Den Edele Maximiliaen de Jong na Macassar met de Coningen en grooten en de schepen Meerman, Raethuys, de Beurs, het Hof van Zeelant, Leerdam, Swarte Leeuw, de Meese, en de Witte Leeuw file 2473, folio 51-52
May 11, 1670 Meerman, Swarte Leeuw en de Witte Leeuw van Macassar file 2473, folio 148-149
June 6, 1670 De Meerman, de Schelvis, Bleyswijck, Corea, Geldria en de Hengelaer nae de Westcust file 2473, folio 185-187
Sept. 26, 1670 De Meerman van de Westcust file 2473, folio 345
Dec. 27, 1670 Rijsende Son en Meerman na Macassar file 2473, folio 524
May 10, 1671 De Meerman van Macassar over Japara met lading en missive file 2474, folio 113-114
June 11, 1671 De Meerman over Japara naer Macassar file 2474, folio 152
Oct. 3, 1671 De Meerman van Macassar over Japara file 2474, folio 294-295
Oct. 6, 1671 Om welcke reden oocq de Meerman en Rijsende Son over Malacca naer Ceylon sijn aengeleght file 2474, folio 300
Oct. 23, 1671 Rijsende Son, Meerman, Swarte Leeuw, Loosduynen en Stermeer naer Malacca file 2474, folio 313-314
Dec. 15, 1672 Durgerdam en Meerman van Masulipatnam file 2475, folio 711
March 14, 1673 De Meerman mits onbekwaemheyt maer hier omtrent te gebruycken file 2476, folio 129
April 9, 1673 Durgerdam en de Meerman na Japara met schrijven file 2476, folio 178-179