Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is coning van Bantam. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 26, 1659 Het jacht de Mars van Paleacatta over Masulipatnam en Malacca file 2460, folio 393
Nov. 28, 1659 ’t Jacht de Mars voor het patria te laten vaerdigh maken file 2460, folio 395
Dec. 9, 1659 ’t Jacht de Mars en de fluyt de Vogelesanck voor het patria aengelegt file 2460, folio 410
March 3, 1665 Muyden, Mars, Zirckzee, Klaverskercke, Spreeuw, Amerongen en Pegu nae Japara om houtwercken file 2466, folio 97
March 9, 1665 Mars, Amerongen en Klaverskercke nae Japara file 2466, folio 114
April 13, 1665 Mars, Muyden, Klaverskercke en Spreeuw van Japara file 2466, folio 179-183
July 28, 1665 Mars, Durgerdam en de Bunschoten nae China file 2466, folio 439
Feb. 13, 1666 De Mars van Chinchieuw file 2469, folio 25
July 23, 1666 Mars en Zirckzee uyt de Straet file 2469, folio 217-218
Aug. 17, 1666 [Brederoode, Mars en Durgerdam voor Ceylon af te leggen file 2469, folio 245
Sept. 14, 1666 Brederoode, Mars en Durgerdam nae Ceylon file 2469, folio 273-274
July 16, 1667 Brederode en de Mars van Seylon file 2470, folio 179-180
Sept. 20, 1667 Rijsende Zon, Mars en de Liefde nae Seylon file 2470, folio 240
July 21, 1774 ’s Compagnies scheepen Bothland van Amsterdam, Mars van Zeeland en Breedenhoff van de kamer Hoorn hier ter rheede file 2601, folio 89
July 21, 1774 [Van Mars] file 2601, folio 90
Oct. 21, 1774 De eerste trommelslag voor de eerste besending der retourscheepen ’s Compagnies Welvaren, Groenendaal, Mars, Borsselen, de Vrouwe Anthonetta Coenrardina, de Dankbaarheid en de voorzeiler Breedenhoff file 2601, folio 113
Jan. 2, 1777 Het schip Mars arriveerd van Zeeland file 2604, folio 2
July 4, 1777 En het schip Mars van Ceilon naar Nederland vertrokken file 2604, folio 128
July 23, 1779 Arrive van ’t schip Mars van Amsterdam file 2606, folio 136
July 23, 1779 Korte sterkte van Mars file 2606, folio 137