Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Maria Adriana. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1732 Maria Adriana van Ceylon op de rheede file 2566, folio 789
Dec. 1, 1732 De retourschepen Stadwijk, ’t Hoff niet altijd Winter, Geertruyd, Meynberg, Westcapelle, Maria Adriana en Cornelia van hier onder zeyl file 2566, folio 814
June 16, 1735 Den boekhoudeer van het schip Maria Adriana aan de wal met schrijvens uyt Souratta en van Mallabaar file 2567, folio 455-456
June 18, 1735 De scheepen Susanna en Maria Adriana op de rheede, eerstgemelte bodem van Mallabaer en de andere van Souratta file 2567, folio 458
Oct. 13, 1735 De retourscheepen der eerste besending Everswaart en Soetelingskerk voor de kamer Zeeland, Oostrust, Gooidschalksoird, Sorgwijk, Veenenburg, en de Duyff voor Amsterdam, Rustenwerk voor Delft, Maria Adriana voor Rotterdam, Cornelia voor Hoorn, en Petronella Alida na Enkhuysen verlaten dese rheede onder de vlagge van den commandeur Jan Elsevier file 2567, folio 793
Sept. 6, 1737 Twee briefkens van de overheden van de schepen Nieuland en Maria Adriana ontfangen file 2568, folio 768-769
Sept. 8, 1737 Nieuland en Maria Adriana arriveeren hier ter rheede met 401 coppen file 2568, folio 771-773
Sept. 8, 1737 ’t Geladene in Maria Adriana file 2568, folio 774
Oct. 24, 1737 Depeche van de schepen Maria Adriana en Meerlust met de chialoup het Haasje over Malacca na Bengalen file 2568, folio 872
May 20, 1738 Het schip Maria Adriana uyt Bengale gearriveert met schrijvens file 2569, folio 197
July 1, 1738 Vertreck van de schepen Maria Adriana en Krooswijk over Bengale na Nederland file 2569, folio 319
July 1, 1738 Lading van het schip Maria Adriana file 2569, folio 319-321
March 3, 1741 De boekhouder van ’t uytkomende schip Maria Adriana komt aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2572, folio 114-115
March 3, 1741 Arrivement alhier van ’t uytkomende schip Maria Adriana file 2572, folio 115
May 22, 1741 Vertrek van ’t schip Maria Adriana na Cormandel met schrijvens file 2572, folio 257
Nov. 30, 1741 Den boekhouder van ’t van Cormandel komende schip Maria Adriana komt aan de wal met papieren file 2572, folio 706
Dec. 1, 1741 Het schip Maria Adriana komende van noorder Cormandel bestevend dese rheede file 2572, folio 710
March 23, 1742 Het schip Maria Adriana met een geleyde briefje na Samarang file 2573, folio 139
Aug. 18, 1742 ’t Schip Maria Adriana met een briefje van Samarang file 2573, folio 465