Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Tsibalegong. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 1, 1680 Item Honsholredijk mede over de Caap uyt patria voor Zeeland op de rhede over St. Jago en de Caap file 2487, folio 1497
July 26, 1684 ’t Schip Honsholredijk van Cormandel over Sumatras Westcust met een missive[262] van de Masulipatnamse opperhoofden file 2497, folio 856
Oct. 7, 1684 De schepen Princelant voor Delf, Honsholredijk voor Hoorn, en Courtgene voor Enkhuysen aangelegt file 2497, folio 1122
Nov. 28, 1684 De retourschepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Honsholredijk, Courtgene, en Princelant na ’t vaderlant onder den commandeur Mattheus van Lugtenburgh file 2497, folio 1318
July 29, 1686 ’t Schip Honsholredijk uyt Nederland over de camer Hoorn file 2501, folio 976
July 29, 1686 Lading van Honsholredijk file 2501, folio 977-978
Sept. 25, 1686 Honsholredijk voor Hoorn file 2501, folio 1179
Oct. 25, 1686 Den coopman Adriaan Verbrugge na ’t vaderlant verlost; item den schipper Cornelis Puyt met Honsholredijk file 2501, folio 1262
July 6, 1688 Per Javaans vaartuygh uyt de Straat Sunda becomen een briefje[339] van de opperhoofden op ’t schip Honsholredijk file 2503, folio 297
July 10, 1688 ’t Schip Honsholredijk uyt het vaderlant met 229 coppen file 2503, folio 300-301
July 13, 1688 En over Cormandel na ’t vaderlant ’t schip Honsholredijk file 2503, folio 305
Aug. 6, 1688 ’t Schip Honsholredijk maar in retour over Cormandel na ’t vaderlant te senden file 2503, folio 338
Aug. 6, 1688 Item de geheele voorraat van gout per Honsholredijk en de Purmer na Cormandel file 2503, folio 339
Aug. 20, 1688 ’t Retourschip Honsholredijk en ’t jagt de Purmer naar Coromandel file 2503, folio 364
Aug. 24, 1688 De opperhoofden van ’t schip Honsholredijk de volle premie toegelegt file 2503, folio 367
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
July 27, 1695 Ordre om de scheepen Domburgh en Honsholredijk vooreerst aldaer nog aen te houden tot versterking van den trijn file 2514, folio 502-503
Feb. 17, 1697 Verscheyninge van ’t schip Honsholredijk uyt Siam met schrijvens van ’t opperhoofd en den raet aldaer alsook van den coning en rijx Berquelangh file 2517, folio 101
April 22, 1697 Depêsche van ’t schip Honsholredijk nae Sumatra’s Westkust file 2517, folio 308
April 22, 1697 Ladinge van ’t schip Honsholredijk file 2517, folio 309-310