Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Bappa Nijey. We found 49 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 12, 1687 Arrivement van de fluyt Hobré van de Camer Enkhuyzen naar India geëquipeert file 2502, folio 242
June 25, 1687 Vertrek van de fluyt Nieuwlant en Hobré naar Cerbon met een duplicaat briefje[56] aan ondercoopman Adriaan Willemsz. en raad aldaar file 2502, folio 412-413
July 15, 1687 Van Zerbon terug de fluyten Nieuwlant en Hobré file 2502, folio 489
Aug. 26, 1687 De retourfluyten Nieuwland en Hobré na Bengale, missive aan den principaal gesaghebbebr Pieter Willeboorts en Raad file 2502, folio 636
Aug. 29, 1690 Den geweldiger Wauter de Vries uyt de Straet Zunda met tijdinge van de fluyt Hobré uyt het vaderlant file 2506, folio 394
Aug. 30, 1690 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straet en de fluyt Hobré uyt het vaderlant file 2506, folio 396
Sept. 26, 1690 De fluyt Hobré naer Suratte aengelegt file 2506, folio 450
Oct. 3, 1690 Consumptie reeckening van Hobré geapprobeert file 2506, folio 467
Oct. 5, 1690 Op de gerugte aencomste der Francen op Ceylon de fluyt Hobré tot morgen van sijne Suratte reyse opgehouden file 2506, folio 470
July 23, 1691 Per patsjallang briefje[212] van de opperhoofden van de fluyt Hobré comende uyt Suratte file 2507, folio 344
July 25, 1691 Arrivement van de fluyt Hobré uyt Suratte met een carguasoen van f. 195521: 2:15 file 2507, folio 345
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
Sept. 6, 1691 Vertreck van de fluyt Hobré nae Persia file 2507, folio 400
June 28, 1694 Arrivement van de fluyt Hobré uyt Bengale file 2513, folio 465
July 6, 1694 En soomede na Cheylon de fluyt Hobré file 2513, folio 499
Aug. 22, 1694 Den commandeur Adriaan van Ommen en de coopluyden Joannes Spiljardus en Jan Grotenhuys becomen afscheyt om met Hobré over Ceylon na Mallabaar te vertrecken file 2513, folio 598
Aug. 23, 1694 Vertrek van de fluyt Hobré met den commandeur Adriaan van Ommen, etcetera, na Ceylon file 2513, folio 599
Aug. 23, 1694 Benaminge der afgesondene brieven[238] met de fluyt Hobré file 2513, folio 599-600
Aug. 23, 1694 Ladinge van de fluyt Hobré voor Ceylon en Mallabaar file 2513, folio 600-601
Sept. 21, 1694 Na Ceylon sal geordonneert werden de fluyt Hobré in stede van het fregatje de Bije na Mallabaar te senden om den amphioen, etcetera, voor dese plaatse af te halen file 2513, folio 652