Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Hartenlust. We found 37 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 18, 1735 Den boekhouder van het schip Hartenlust aan de wal met papieren uyt het vaderland en van de Caab file 2567, folio 337
May 19, 1735 De Ketel en Hartenlust op de rheede, eerstgemelte bodem met schrijvens uyt Nederland en van de Caab file 2567, folio 338-339
July 10, 1735 Hartenlust, de Spiering, het Huys te Spijk en Delfland na Bengale gedepecheert met schrijvens aan de ministers aldaar file 2567, folio 521
Jan. 3, 1738 Arrivement van ’t schip Hartenlust hier ter rheede file 2569, folio 2
Feb. 22, 1738 De in den text vermelde scheepen Hartenlust en Ridderskerk vertrocken na Cormandel met schrijven aan de ministers aldaar file 2569, folio 70
Feb. 22, 1738 Ladinge van het schip Hartenlust file 2569, folio 70
Aug. 3, 1738 Soomede komt aan de wal de boekhouder van Hartenlust met Cormandelse papieren file 2569, folio 403
Aug. 4, 1738 ’t Schip Hartenlust van Cormandel besteevend desen rheede file 2569, folio 404
Sept. 21, 1738 Het schip Hartenlust vertrekt na Ceylon file 2569, folio 485
Oct. 29, 1739 Den boekhouder van het van Cormandel komende schip Hartenlust komt aan de wal met de papieren file 2570, folio 744
Oct. 30, 1739 Arrivement te deser rheede van ’t schip Hartenlust file 2570, folio 746
Nov. 21, 1739 Lading van ’t schip Hartenlust file 2570, folio 794-795
Dec. 19, 1739 ’t Schip Hartenlust met een briefje van den Cheribons resident te deser rheede gearriveert file 2570, folio 938
March 31, 1740 De schippers van de twee theeschepen Langewijk en Hartenlust erlangen hun depeche file 2571, folio 222
April 1, 1740 Vertrek van den waterfiscaal c.s. om de twee theeschepen Langewijk en Hartenlust te monsteren file 2571, folio 224
April 2, 1740 Vertrek van twee clercquen van de secretarye tot verdeeling der papieren op de hiernevens gemelte retourbodems Langewijk en Hartenlust file 2571, folio 226
Nov. 14, 1743 Arriveert alhier het schip Hartenlust uyt patria file 2574, folio 595
Sept. 13, 1745 De papieren van het Amsterdams kamersschip Hartenlust door dies boekhouder aen de wal gebragt file 2575, folio 261
Nov. 3, 1745 Hartenlust vertrekt na Souratta file 2575, folio 293
Jan. 16, 1747 Ontfangst van verscheyde brieven met Hartenlust file 2577, folio 6