Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Goudriaan. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 21, 1721 Ook arriveert uyt het patria met een Delfs en een Caabse briefje de fluyt Goudriaan met 125 coppen file 2552, folio 37
Jan. 21, 1721 Carguasoen van het schip Goudriaan file 2552, folio 38-39
May 31, 1721 Na Chormandel vertrekken de scheepen ’t Raadhuys van Middelburg, Blijenburg, en Voorburg; item na Bengalen Velserhoofd, ’t Huys ter Boede, Goudriaan, en ’t Hoff niet altijd Somer met brieven file 2552, folio 319-320
May 31, 1721 Insgelijk van Goudriaan file 2552, folio 324-325
Dec. 26, 1721 De schepen Amazone, Goudriaan en Wijnendaal uyt Bengalen met een duplicaat brieft van daar file 2553, folio 891-892
Dec. 26, 1721 Item van Goudriaan file 2553, folio 893
Jan. 20, 1722 Afscheyt aen d’opperhoofd van vier scheepen Voorburg, ’t Hoff niet altijd Somer, Goudriaan en Margareta gegeven file 2554, folio 23-24
Feb. 18, 1724 Advys briefje uyt de Straat van de overheden van ’t schip Goudriaan komende uyt het vaderland file 2556, folio 67
Feb. 19, 1724 Goudriaan op de reede voor Amsterdam met vaderlandse en Caabse papieren file 2556, folio 67
June 1, 1724 Depeche van de scheepen Berbices, Hogenes en ’t Huys ter Boede na Cormandel; Gansenhoeff na Malacca, Goudriaan na Palembang, Wolphaarsdijk, Petronella Alida, ’t Raadhuys van Vlissingen en Anna Maria direct na Bengale, mitsgaders den Dam over Sumatra’s Westcust en Arendsduyn over Punto Gale file 2556, folio 231
June 1, 1724 Soomede van Goudriaan na Palembang file 2556, folio 235
Aug. 14, 1724 Den boekhouder van Goudriaan van Palembang met het schuytje van Onrust aan de wal met een brief file 2556, folio 373
May 31, 1726 De boekhouder van Goudriaan aan de wal met een Amsterdamse twee duplicaat Caabse briefjes file 2559, folio 484-485
June 3, 1726 Arrivement van ’t schip Goudriaan uyt ’t vaderland met 116 koppen file 2560, folio 504-505
July 21, 1726 De scheepen de Susanna, Beekvliet, Goudriaan, Groenswaard, Prins Eugenius, Magdalena en Meerhuysen benevens de patchiallang Wonocrama met een origineele missive aan de Samarangse bedientens gedepecheerd ten einde als hiernevens file 2560, folio 615
Aug. 20, 1726 Retour van de schepen Goudriaan en Magdalena met een origineel en copia briefje file 2560, folio 726
Nov. 21, 1729 Den boekhouder van het schip Goudriaan per kruyspatchiallang aan de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2563, folio 857
Jan. 9, 1730 Het schip Goudriaan na Cormandel met een briefje aan de Nagapatnamse ministers en de nevenstaande lading file 2564, folio 3-4
Aug. 26, 1730 Den boekhouder van Goudriaan met de Cormandelse en Bengaalse papieren aan de wal file 2564, folio 653
Aug. 27, 1730 Goudriaan van Cormandel op de rheede file 2564, folio 656