Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Courtgene. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 1, 1681 De scheepen Hollandse Thuyn en Courtgene na ’t vaderlant aengelegt file 2488, folio 409
June 13, 1681 Item oocq het tecort comende coper op het schip Courtgene uyt Japan file 2489, folio 736
June 22, 1681 De schepen Coevorden voor Amsterdam en Courtgene voor Zeelant aengelegt om over Ceylon te gaen file 2489, folio 771
Oct. 7, 1684 De schepen Princelant voor Delf, Honsholredijk voor Hoorn, en Courtgene voor Enkhuysen aangelegt file 2497, folio 1122
Nov. 28, 1684 De retourschepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Honsholredijk, Courtgene, en Princelant na ’t vaderlant onder den commandeur Mattheus van Lugtenburgh file 2497, folio 1318
April 11, 1687 De schepen Silversteyn en Courtgene naar Java’s Oostcust met een duplicaat briefje[424] aan de heer commandant Joan Albert Sloot tot Japara, en de residenten tot Serebon en Tagal[425] file 2502, folio 241
July 18, 1687 De schipper der retourneert schepen Courtgene en Zilverstein 200 realen alhier tot vervesting te verstreeken dewijl in dese hongersnood op Cormandel mets zal te bekomen zijn file 2502, folio 496
Feb. 14, 1691 Aenkomste van het schip Courtgene uyt het vaderlandt file 2507, folio 81
Aug. 12, 1691 Vertrek van ’t schip Courtgene nae Bantam met des Sultans gesanten file 2507, folio 366
Sept. 2, 1691 ’t Schip Courtgene van Bantam met een briefje[241] van den gesaghebber Louis de Keyser en raet file 2507, folio 389
Nov. 6, 1691 Vertreck van ’t schip Courtgene over Malacca en Ceylon naar Mallabaar file 2507, folio 517
Jan. 25, 1692 Meldende het vertreck de schepen St. Martensdijk, de Handboog, Emmenes en Courtgene ultimo december van daer nae Ceylon en Bengale file 2508, folio 48
Nov. 23, 1692 Arrivement van de schepen Silversteyn en Courtgene van Cormandel file 2509, folio 804
July 9, 1693 Arrivement van ’t schip Courtgene uyt Ambon met een missive[169] van de heer Nicolaas Schagen en raad file 2511, folio 593