Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Castor en Pollux. We found 57 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 28, 1723 Het freguat Castor en Pollux van Zeeland met 87 coppen file 2555, folio 344
Nov. 25, 1723 Het fregat Castor en Pollux met den waterfiscaal en den cassier der kostgelden na de retourscheepen om te monsteren file 2555, folio 462
Nov. 26, 1723 Het fregat Castor en Pollux met de monsterheeren terug file 2555, folio 463
Dec. 21, 1723 Het fregat Castor en Pollux na Bantam met den nieuwe gesaghebber Arrewijne file 2555, folio 512
Jan. 6, 1724 Het fregat Castor en Pollux van Bantam met den gewesen gesaghebber en g’eligeert gouverneur van Banda Arnoldus van Tets en een brief file 2556, folio 14
June 19, 1724 Het fregat Castor en Pollux en de patchiallang de Beschermer na Ceribon met een briefje en 30000 rxs contant file 2556, folio 261
July 5, 1724 De fregat Castor en Pollux van Cheribon met een brief file 2556, folio 284
Oct. 16, 1724 En eyndelijk van Castor en Pollux file 2557, folio 470
June 17, 1725 Castor en Pollux uyt Bengale met een brieff file 2558, folio 315
June 17, 1725 Lading van Castor en Pollux file 2558, folio 316
July 21, 1725 ’t Raadhuys van Vlissingen, Geertruyd en het fregat Castor en Pollux vertrekken na Bengale file 2558, folio 374
Dec. 28, 1725 Acht scheepen, Velserhoofd, den Baanman, de Geertruyd, Haften, Meerhuysen, Westerbeek, Wolphaarsdijk en Castor en Pollux, reverteeren uyt Bengale file 2558, folio 760
Dec. 28, 1725 Lading van Castor en Pollux file 2558, folio 767-768
March 14, 1726 Vertrek van de nevenstaande bodems ’t Land van Beloften, Strijkebolle, Magdalena, Witsburg, ’t Huys te Vlotter, Hogermeer, d’Amazone en Risdam nevens de chialoup Samarang met de patchiallangs d’Oostendenaar en de Hoop naar Samarang, en Het Wapen van Hoorn, Wijnendaal met het jagtje Castor en Pollux naar Tagal met brieven aan de bedientens file 2559, folio 193
April 9, 1726 Retour van ’t jagt Castor en Pollux van Tagal met een briefje en 100 lasten rijs file 2559, folio 282-283
Aug. 14, 1726 De fluyt de Kiefhoek naar Cheribon en het jagtje Castor en Pollux over dat comptoir naar Sourabaya met 6000 rds in payement gedepecheerd file 2560, folio 708-709
Oct. 11, 1726 Castor en Pollux van Sourabaya over Semarang met twee briefjes file 2560, folio 843
Oct. 11, 1726 Aanwijsing van ’t geladene in Castor en Pollux file 2560, folio 846
Sept. 5, 1728 Ontfang van een vaderlandsen brief over het translaat der H. Schrift, een duplicaat briefje van de Kamer Amsterdam en twee briefjes van de Caab per den boekhouder van het freguat Castor en Pollux file 2561, folio 497
Sept. 7, 1728 Arrivement van Castor en Pollux uyt het vaderland met 80 koppen file 2561, folio 505-506