Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Boom. We found 6 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Plan for renewing the Boom for shutting the Batavia river door K. Mackenzie. Behort bij een ontwerp van 7 augustus 1815. Aangetroffen onder Engelsche archiefstukken. Curieus de boom was toen nog een balk aan een ketting. Plan for renewing the boom for shutting the Batavia river. PLAN FOR RENEWING THE BOOM FOR SHUTTING THE BATAVIA RIVER PLAN FOR RENEWING THE BOOM FOR SHUTTING THE BATAVIA RIVER
De Hollandsche Kerk te Batavia met aangrenzende straten en perceelen gedateerd 15 febr 1741, door Wreede (overgenomen uit Bijl. Resol. 28 febr 1741). Kerkstraattje. Heerestraat, Thedens, Boom, van Velsen, Oostwald, du Caylar, Visser, Vereeke. Gelegen tussen het Stadhuisplein, de Kerkstraat, Heerestraat en Heereweg te Batavia. Getekend door landmeter Wreede, 1741 februari 15. Collectie De Haan E67. DE HOLLANDSCHE KERK TE BATAVIA MET AANGRENZENDEN STRATEN EN PERCEELEN The Holland Church of Batavia with roads on the border line and plots of land
Op den weg: "Blok G Westzijde, idem L oostzijde Groote Rivier" Kadastrale kaart der weerskanten van de Kali Besar, van de Javasche Bank tot de brug bij den Grooten Boom. Er zijn nog al wat namen van eigenaren van perceelen bijgeschreven en daardoor is de kaart niet zonder waarde, doch enkele namen (zooals Kolff) zijn eerst door Overste Bosboom erbij gezet. Een paar andere die nauwelijks nog leesbaar waren heb ik erbij geschreven in inkt. Jacometti Metzendorff. Stricker. Platon. Kopersmit. Gezard. Hunt. Hooyer (?) en Schouwman. Houghton. Voormalig beursgebouw. Garnaal Straatje. Ban Vleuten en Goh. Gasper. Arathoon. Humprich en Straus. Paine. Reijnst en Vinju. Deeleman. BLOK C WESTZIJDE, BLOK L OOSTZIJDE GROOTE RIVIER The C block on the western-side, L block on the eastern-side of the ' Groote Rivier '
Situatie kaart van een gedeelte der stad Batavia, der stranden van Tandjong Priok tot bewesten de rivier Ankee benevens de bank voor de groote rivier. Is eene zeekaart met peilingcijfers, op zeer groote schaal; echter ook een deel der stad Batavia omstreeks 1820. Zeehoofd. Waterkasteel. De ploeserskasie heel hier; batterij Plasjers Kitji. Baas Jacobs woning. Boom. de Kraan. Spinhuisgracht. Moorsche passar. Het kasteel is een leege plek. Slingerland aan de Antjol. Tolbrug. SITUATIE KAART VAN EEN GEDEELTE DER STAD BATAVIA Situation-map of a part of the city of Batavia
In kamer A aan den wand. Schetse van de stad Batavia, Voorsteden en Chineesche Kamp enz. 1820 door S. Tromp. Hier blijken nog brokken der wallen van het kasteel en de stad overeind te staan. Boom. Spinhuisgracht. Moorsche gracht. Chineesche gracht. Zandzee. Luthersche Kerk. Middelpuntsbrug. Pasar Pisang Beurs. Overtoom bij de Waterplaats. Voorrij, of Kampong Moeka. Curieus de toen nog bestaande Waterleiding van de Waterplaats naar 't stadhuisplein en zoo naar de Middelpuntsbrug. De Tijgersgracht was nog niet gedempt. Evenzoo enkele andere. Zie Z12 SCHETSE VAN DE STAD BATAVIA, VOORSTEDEN EN CHINEESE KAMP Sketch of the city of Batavia, the suburbs and the Chinese camp
Oct. 12, 1665 De Boom weggespoelt file 2467, folio 677