Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Belvliet. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 16, 1707 Den fiscaal Abraham Quevellerius en twee gecommitteerdens gaan na boord tot het monsteren van het retourschip Belvliet file 2530, folio 103
July 19, 1707 Alsmede het retourschip Belvliet file 2531, folio 514-515
April 1, 1709 De Coffyboom uyt de Straat met de papieren aldaar per ’t schip Belvliet zoo uyt het patria als van de Caab aangebragt file 2533, folio 161
May 23, 1709 Na werwaarts de schepen de Haak, Schoonderloo, Diemen, Belvliet en de Carthago mede vertrecken om hier depeche te erlangen file 2533, folio 257
May 23, 1709 Van gelijken in Belvliet file 2533, folio 258
Oct. 20, 1714 Belvliet uyt Persia over Ceylon file 2541, folio 1108-1109
Feb. 23, 1715 De fluyt Belvliet na Bantam aangelegt file 2542, folio 214
Feb. 27, 1715 Vertrek van Belvliet na Bantam met een brief aan den gesaghebber en raad file 2542, folio 223
March 14, 1715 De fluyt Belvliet van Bantam met een briefje file 2542, folio 272-273
May 21, 1715 ’t Huys ten Donk, Belvliet en Diemen met een missive na Bengalen file 2542, folio 445
Sept. 22, 1717 Vaderlandse en Caabse papieren van de fluyt Belvliet per de cruyspatchiallang ontfangen file 2546, folio 480-481
Sept. 24, 1717 Belvliet uyt het vaderland met 145 coppen file 2546, folio 485-486
Oct. 25, 1717 Belvliet na de Caab van Goede Hoop file 2546, folio 557
Dec. 14, 1720 De fluyt Belvliet van Cormandel met de nevenstaande brieven file 2551, folio 838-839
Dec. 30, 1720 Belvliet na Amboina met den predikant Johannes Wentink en Horstendaal met soldaten na Banda beyde over Maccaser file 2551, folio 876
Dec. 30, 1720 Item van Belvliet file 2551, folio 878-879
May 20, 1721 Belvliet dat gouvernement niet hebbende kunnen krijgen, was in Bounthain en van daar met rijs na Ambon gedepescheert file 2552, folio 301
June 28, 1721 Belvliet mede van daar over Samarang met schrijvens file 2552, folio 421-422
Aug. 14, 1721 De schepen Amazone, Belvliet en Wijnendaal vertrekken naar Bengalen file 2553, folio 519
May 31, 1722 Soomede van Belvliet file 2554, folio 371