Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Bekesteyn. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 2, 1695 Advysbriefje van de overheden van ’t jagt Bekesteyn ontfangen mede uyt ’t vaderlant comende file 2514, folio 432
July 5, 1695 Item na Bengale de jagtjens Bekesteyn en de Wint file 2514, folio 440
July 10, 1695 Ten dien eynde ’t jagtje Bekesteyn ook na Japan aangelegt file 2514, folio 445
July 18, 1695 ’t Jagtje Bekesteyn vertrekt na Japan met de tijdinge der France equipagie na dese gewesten file 2514, folio 467
Jan. 11, 1696 ’t Jagtje Bekesteyn komt uyt Japan, de vier andere schepen in sijn geselschap van daer vertrocken ontrent de hoeck van Craoang gelaten hebbende file 2515, folio 12-13
Jan. 11, 1696 Zijnde voorts gemelte jagtje Bekesteyn met deselfde ladinge daer ’t in july verleden mede hier vandaen vertrock weder gekomen file 2515, folio 13
Jan. 28, 1696 ’t Jagtje Bekesteyn vertreckt na ’t Princeneylant met provisie voor de verwagt werden de Ceylonse retourschepen file 2515, folio 51
March 20, 1696 ’t Jagtje Bekesteyn komt van ’t Princeneylant over Bantam te retourneren file 2515, folio 170
Dec. 21, 1697 Arrivement van de jaghten Sparre en Bekesteyn uyt Bengale file 2517, folio 940
March 13, 1698 De fluyt Cronenburg en de jagten Bekesteyn en de Caauw om houtwerken na Tagal geDepêscheert file 2518, folio 186
April 8, 1698 De jagtjes de Caauw en Bekesteyn vertrecken nae Tagal om balken file 2518, folio 243
May 31, 1698 Depêsche van de jagtje Zaamslagh, de Susanna, en Bekesteyn na Bengale file 2518, folio 329
Nov. 28, 1698 Arrivement van de jagten Zaamslag en Bekesteyn uyt Bengale met dubbelde brieven van den directeur Pieter van Dijxhoek en den raad tot Ougly file 2518, folio 690
Dec. 12, 1698 ’t Freguatje Bekesteyn nae ’t vaderlant aangelegd file 2518, folio 716
Feb. 10, 1699 Depêsche van ’t jagtje Bekesteyn na ’t vaderland en de fluyt Swaag nae Cabo de Goede Hoop file 2519, folio 105
July 7, 1701 Advys briefje van de overheden van het jagt Bekesteyn comende uyt het vaderland file 2521, folio 336
July 9, 1701 Paresse van ’t jagt Bekesteyn uyt ’t patria voor reecquening van de camer Amsterdam file 2521, folio 337-338
Oct. 16, 1702 Komste van ’t jagt Bekesteyn te deser rheede uyt Persia of Ceylon met de nevenstaande twee duplicaat brieven file 2523, folio 714
Oct. 31, 1702 Vertrek van ’t jagtje Bekesteyn na Sirrebon met een missive aan den resident en raet file 2523, folio 745-746
April 4, 1703 Het jagtje Bekesteyn van Cheribon file 2524, folio 123