Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is ter Eem. We found 38 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 29, 1703 Arrivement van ’t jagtje ter Eem van van Ceylon met d’E. Mr. Gijsbert Ferreris file 2524, folio 108
Aug. 11, 1703 Meldende het tweede dat den wimpelvoerder het jagt ter Eem tusschen den 4en en 5en deser van haar af was geraackt file 2524, folio 337
Sept. 15, 1705 En Keulen in plaatse van ter Eem over Malacca na Bengaale geprojecteert file 2527, folio 818
Dec. 3, 1705 De restende secretarye papieren met de gecommitteerdens tot het bestellen derselve per ’t jagtje ter Eem naar de retourvloot gedepecheert file 2527, folio 1044
Dec. 9, 1705 ’t Jagtje ter Eem met de gecommitteerde clercquen arriveert uyt de Straat Sunda van de retourvloot met een brievje van den commandeur dier bodem file 2527, folio 1056
Dec. 14, 1705 Uytgelijde van den Pangeran Sackie Tadjoedin ’t fluytje ter Eem tot herwaarts hebbende zijn men na Bantam file 2527, folio 1072-1074
Dec. 25, 1705 ’t Jagtje ter Eem retourneert van Bantam met de gecommitteerdens die den Pangeran Sackie Tadjoedin hebben begeleyd file 2527, folio 1109
Dec. 25, 1705 Lading van ’t jagtje ter Eem file 2527, folio 1110
Jan. 28, 1706 ’t Jagtje ter Eem met de gecommitteerde en waterfiscael na de 2 retourschepen om te monsteren afgesonden file 2528, folio 32-33
Feb. 4, 1706 ’t Jagt ter Eem met den fiscael en gecommitteerde arriveren van de twee retourschepen te deser rheede file 2528, folio 47
Feb. 5, 1706 ’t Jagtje ter Eem van Malacca met ’t buysje de Buys na Java’s Oostcust aen te leggen file 2528, folio 50
June 26, 1706 ’t Jagt ter Eem was op den 1e May daer eyndelijk verschenen de canneel daermede aengebragt omgeset en op den 10e deser na Cormandel voortgeschikt file 2528, folio 309-310
Sept. 20, 1706 Arrivement van ’t jagt ter Eem van Malacca over Palembang met 3 brieven van voorgemelte plaetse file 2529, folio 458
Sept. 20, 1706 Redenen waerom dier bodem de reyse naer Cormandel niet had connen gewinnen file 2529, folio 458
Oct. 4, 1706 De schepen Limburg en de Gent nevens ’t jagtje ter Eem over Malacca na Bengale aengelegt file 2529, folio 486
June 11, 1707 Verschijninge van het jagt ter Eem uyt Bengale file 2530, folio 409
Aug. 22, 1707 Soo mede van ’t jagt ter Eem in stede van ’t galliot de St. Jan na gemelde plaats file 2531, folio 594
Aug. 29, 1707 Driebergen in plaats van ter Eem na Sourabaya file 2531, folio 607
Sept. 8, 1707 Vertreck van het jagt ter Eem na Souratta met een missive aan den directeur en raad file 2531, folio 638
June 4, 1708 Retour van de patchiallang de Coffyboom van daar met de aangebragte papieren per de Generale Vreede, Beverwijk, en Diemen uyt ’t patria; item van ’t jagt ter Eem uyt Souratta file 2532, folio 304