Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is den Eenhoorn. We found 56 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 17, 1685 Aankomste van ’t schip den Eenhoorn aldaar file 2498, folio 547
July 18, 1685 ’t Schip den Eenhoorn uyt ’t vaderland voor reeckening van de camer Zeelant file 2498, folio 573
Sept. 22, 1685 ’t Schip den Eenhoorn over Ceylon naar ’t vaderlant file 2499, folio 779
Sept. 22, 1685 Ladinge van den Eenhoorn voor Ceylon file 2499, folio 779
Nov. 14, 1687 Arrivement van ‘t schip den Eenhoorn van Ceylon over Cormandel file 2502, folio 873
Nov. 14, 1687 ’t Schip den Eenhoorn tot een zesde retourschip voor de Camer Rotterdam aangelegt file 2502, folio 875
Jan. 6, 1691 Aencomste van het schip den Eenhoorn uyt het vaderlandt file 2507, folio 9-10
Feb. 23, 1691 De consumptie reeckening van de Maas, de Hoop, den Eenhoorn en Nierop geapprobeert en de opperhoofden de premie toegelegt file 2507, folio 92
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
Sept. 26, 1694 Aancomste van ’t schip den Eenhoorn van Cormandel file 2513, folio 662
Oct. 4, 1694 Det schip den Eenhoorn na Zumatra’s Westcust te senden file 2513, folio 674
Oct. 27, 1694 Het jaghtje den Eenhoorn na de Westcust van Zumatra met een briefje[309] van Haer Ed. aen den commandeur en raet tot Padangh file 2513, folio 706
Feb. 7, 1695 Arrivement van ’t schip den Eenhoorn van Sumatra’s Westcust geladen met peper en wesmeer ten monture van f. 24423:18:5,- file 2514, folio 119
March 22, 1695 Vertrek van de scheepen Hendrik Maurits en den Eenhoorn na Japara met den commandeur Salomon Lesage file 2514, folio 201-202
April 29, 1695 Het schip den Eenhoorn van Japara ook met sodanigen ladingh file 2514, folio 266-267
Aug. 29, 1695 De scheepen Waelstroom en den Eenhoorn voor de eerste besendingh na ’t vaderlant aangelegt file 2514, folio 562
Dec. 14, 1698 Arrivement van ’t schip den Eenhoorn uyt ’t vaderland voor de camer Zeeland file 2518, folio 719
Feb. 16, 1699 Vertrek van ’t schip den Eenhoorn nae Macassar met den seconde Hendrik Collaart van Linden file 2519, folio 116
May 24, 1699 ’t Schip den Eenhoorn comt over Bima van Macassar met een duplicaet missive van den gouverneur Isaacq van Thije en den raed file 2519, folio 337
May 31, 1699 ’t Schip den Eenhoorn om peper nae Bantam met een missive aan den gesaghebber Zacharias Roman en den raed file 2519, folio 349-350