Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is den Arent. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 13, 1685 Schrijvens[381] van Macasser per de chialoup den Arent file 2499, folio 909
Jan. 5, 1686 De chialoup den Arent over Japara na Macassar file 2500, folio 13
Nov. 4, 1686 Per ’t vaartuyg van Dain Tellille en de chailoup den Arent file 2501, folio 1319
Dec. 27, 1686 Naar Macassar ’t schip America, den Arent file 2501, folio 1440
Nov. 14, 1687 De chialoup den Arent van Macassar met missive van de heer president Willem Hartsinck en raad file 2502, folio 874
March 3, 1688 De fluyt de Gideon en de chialoup den Arent na Macassar file 2503, folio 87
March 3, 1688 Item per de chialoup den Arent file 2503, folio 88
July 16, 1688 Gerrit Dane borger alhier toegestaan sijn scheepje den Arent naar Aetchin, etc. te moge senden file 2503, folio 305-306
July 26, 1688 De vrijburger jagtjes de Elisabeth en den Arent vertrecken van dese rheede over Japara naar Sumatra’s Westcust file 2503, folio 313
Jan. 15, 1689 Het borger jagtie den Arent van Malacca file 2504, folio 42
Jan. 15, 1689 Aenteekening van den adsistent Anthony van Groenewegen op de voyagie naer Aetchin met de particuliere jagtiens d’Elisabeth en den Arent file 2504, folio 43-48
Oct. 1, 1689 Per de chialoup den Arent van Macassar met schrijven[27] van de Hr. president Willem Hartsinck en raad file 2505, folio 715
March 16, 1690 De chialoup den Arent van Jamby met een missive[262] van den gesaghebber en raed file 2506, folio 132
Oct. 12, 1691 Idem van Macassar per de chialoup den Arent met de gewone jaarlijxe papieren[282] van dat comptoir file 2507, folio 474
Dec. 7, 1691 De Duyf naar Timor, de Meerl nae Banda, den Arent naar Macassar en de Tonijn naar Ternaten aangelegt file 2507, folio 559
Dec. 15, 1691 Vertreck van den chialoup den Arent naar Macasser file 2507, folio 567
Aug. 3, 1692 Verscheyninge van ’t jagtje den Arent uyt Ambon met een brieff[135] van den gouverneur en raat aldaer file 2509, folio 545
Aug. 27, 1692 De chialoup den Arent van Macassar met brieven[173] van den president Francoys Prins en raat file 2509, folio 595
Sept. 20, 1692 De chialoup den Arent nae Bantam met partije goederen en een briefje[207] aen den gesaghebber en raat file 2509, folio 651
Sept. 28, 1692 De chialoup den Arent van Bantam met een briefje[216] van den gesaghebber file 2509, folio 664