Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is den Aardenhout. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 17, 1687 De heer ordinaris Raad van India Jacob Pits per ’t jagt Naaltwijk, de jagjes Zint Nicolaas, den Aardenhout en ’t fluytje ’t Claverblad naar Bantam file 2502, folio 814
April 24, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout van Lampon Samanca met den impotenten oppercoopman Steven Claarbout file 2503, folio 191
May 18, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout mede voor ’t cruyssend vlootje langs Java aangelegt file 2503, folio 221
Aug. 11, 1688 De jagtjes de Wiltschut en den Aardenhout etc. naar de Straat Sunda file 2503, folio 346
Nov. 6, 1688 Per Compagnies pantchiallang de Bagger uyt de Straat Sunda ’t briefje[119] van den gesaghebber op ’t jagtje den Aardenhout file 2503, folio 509
Nov. 15, 1688 Het jagtje den Aardenhout uyt de Straat Sunda file 2503, folio 517
Nov. 19, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout naar Cheribon met een briefje[138] aan den captain Willem de Ruyter en raad file 2503, folio 524
June 30, 1689 ’t Jagtie den Aardenhout van Japara over Tegal file 2504, folio 419
July 2, 1689 ’t Jagtie den Aardenhout naar de Straat Sunda file 2504, folio 433
July 19, 1689 Brieffje[419] aen de opperhoofden der jagties Craenvogel en Grijpvogel, item den Aardenhout file 2505, folio 461
Dec. 15, 1689 ’t Jagtie den Aardenhout naar Cheribon, briefje[158] aan den residenten aldaar file 2505, folio 946
Sept. 1, 1696 Verhael wegens de vrugteloose reyse van ’t jagtje den Aardenhout nae de Laloegase eylanden file 2516, folio 716
Oct. 31, 1700 Aankomste van ’t jagtje den Aardenhout uyt Ternaten met schrijvens van Compagnies bedienden en een missive van dien coning file 2520, folio 580
Nov. 19, 1703 Arrivement van ’t jagt den Aardenhout uyt Ternaten met een missive van den gouverneur Pieter Rooselaar en raad file 2524, folio 493