Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Zijp. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 18, 1683 ’t Jacht de Zijp nae Amboina met een missive[90] aen den heer Robbertus Padtbrugge file 2495, folio 229-230
June 8, 1683 ’t Jagtje de Zijp uit Amboina met den oppercoopman Jacob van Ackersdijck en coopman Pieter van den Hoorn; item de ondercoopluyden Abraham Boudens en Gerrit Hooft file 2495, folio 552-553
June 14, 1683 Resolutie om den advocaat fiscael van India Qualter Zeeman met eenige gecommitteerde na ’t Engels jacht Tayouan te dese rhede te committeeren tot ontdecking van een goede quantiteyt gestolen garioffel nagelen uyt jagt de Zijp file 2495, folio 577-578
June 15, 1683 Item wegens de gestole nagelen uyt het jagt de Zijp welkers officieren naeuwkeurig ondervraegt en achter het stathuys geconfineert sullen werden file 2495, folio 597
Aug. 15, 1683 De schepen ’t Wapen van Alckmaar, Vrije Zee en de Zijp na de Cust Cormandel file 2495, folio 805-806
Nov. 11, 1686 De jagten Zuid Beverland en de Zijp van Cormandel file 2501, folio 1335
Nov. 30, 1686 ’t Schip de Zijp tot een waterhelder voor dezelve file 2501, folio 1379
Dec. 7, 1686 ’t Jagt de Zijp van de retourvloot onder het hoog land van Bantam te deser rhede file 2501, folio 1407
Dec. 10, 1686 Het fluytschip de Zijp naar de retourvloot file 2501, folio 1410
Dec. 31, 1686 Item ’t jagt de Zijp met een lek in de boegh file 2501, folio 1456
April 18, 1687 En ’t jagt de Zijp naar Sumatra’s Westcust file 2502, folio 265
June 23, 1687 Voorstelling van de heer commandeur Salomon Lesage op ’t jagt de Zijp als commandeur van Sumatra’s Westcust file 2502, folio 399
June 24, 1687 ’t Jagt de Zijp naar Sumatra’s Westcust met de heer gedesigneert commandeur Salomon Lesage, missive[50] voor Zijn Ed. ende den raad tot Padang file 2502, folio 401
Oct. 23, 1688 ’t Jagt de Zijp van Sumatra’s Westcust met de Hr. commissaris Jacob Lobs zijnde impotent file 2503, folio 465
Oct. 23, 1688 ’t Cargasoen van ’t jagt de Zijp file 2503, folio 465-466
Dec. 13, 1688 Vertrek van ’t jagt de Zijp naar Bantam medevoerende parthij rijs en 2 kisten medicamenten file 2503, folio 568
Jan. 14, 1689 ’t Jagt de Zijp van de Straat Sunda over Bantam met peper file 2504, folio 42
May 17, 1689 De scheepen den Hollandtsen Thuyn en de Zijp naar Indermayoe aengelegt file 2504, folio 307
June 14, 1689 Sumatra en de Zijp naar Bantham te senden in plaats van ’t affgevaere schip Couwerve file 2504, folio 364
June 30, 1689 ’t Jagt de Zijp van Indermayoe met verscheyde houtwercken file 2504, folio 415