Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Zeyst. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 20, 1683 En voorts met ’t jagt de Zeyst na de Straat Sunda file 2495, folio 299
June 29, 1684 Negen stux oorlogsscheepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Courtgeene, ’t Wapen van Zirckzee, Zilversteyn, Odijk en de Zeyst, ’t hoekboot ‘t Woutje en de scheepen Coevorden en Zuyd Beverlant uyt de Straat Sunda terugge hier buyten bij de eylanden geposteert file 2496, folio 778
Nov. 15, 1685 ’t Jagt de Zeyst uyt Persia over Ceylon en Cormandel file 2499, folio 913
Nov. 15, 1685 Ladinge van de Zeyst van Cormandel file 2499, folio 913
Dec. 28, 1685 ’t Jagtje de Zeyst na Cormandel met schrijvens[437] aan de heer Jacob Joriss Pits en Marten Pit; item 50 Nederlandse coppen file 2499, folio 1043
Sept. 8, 1687 ’t Jagt de Zeyst van Cormandel over Malacca met missive van de heer Edele gouverneur Laurens Pit nevens den raad tot Paliacatta file 2502, folio 673
Sept. 8, 1687 Specificatie der gevoeren in voorseyde jagt de Zeyst voor Batavia gescheept file 2502, folio 675-676
Sept. 16, 1687 De schippers Bruyn Jansz. op het schip Goudesteyn en Nicolaas Noordens op de Zeyst te verplaatsen volgens eygen versoek file 2502, folio 703
Dec. 12, 1687 ’t Jagt de Zeyst naar ’t hoge land van Bantam met de Edele waterfiscaal en gecommitteerde raden van justitie tot ’t monstreren van ’t volk op de retourschepen file 2502, folio 956
Dec. 22, 1687 ’t Jagt de Zeyst met den Edelen waterfiscaal en gecommitteerde raden van justitie van ’t hoge lant van Bantam en monstreren van ’t volk op de retourschepen terug file 2502, folio 962
Dec. 23, 1687 ’t Jagt de Zeyst naar Timor aangelegt file 2502, folio 967
Dec. 30, 1687 120 Blanke koppen per ’t jagt de Zeyst na Timor te zenden file 2502, folio 978
Jan. 12, 1688 125 Blancke coppen naar boort van ’t jagt de Zeyst file 2503, folio 28
Jan. 12, 1688 Vertreck van gemelte jagt de Zeyst na Timor tegens de rebellen van Carbassa Bulba op ’t eyland Rotty om haar tot gehoorsaamheyt en reconciliatie met die van Termane en Lande te brengen file 2503, folio 28
Sept. 28, 1688 ’t Jagt de Zeyst van Timor over Japara terug file 2503, folio 417
Sept. 28, 1688 ’t Cargasoentje van voorsz. jagt de Zeyst file 2503, folio 418
Oct. 22, 1688 ’t Jagt de Zeyst en de fluyt Tamen naar Cormandel aangelegt file 2503, folio 464
Oct. 27, 1688 ’t Jagt de Zeyst over Malacca naar Masulipatnam file 2503, folio 495
Jan. 1, 1690 ’t Jagt de Zeyst van Bengale file 2506, folio 2
March 31, 1690 ’t Jagt de Zeyst over Japara naer Macassar met briefje[270] aen den commandeur Joan Albert Sloot en raed tot Japara file 2506, folio 139