Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.




You searched for: Ship name is de Wint. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 25, 1694 Aancomste van ’t fregatje de Wint van Mallabaar met verscheyde brieven[46] file 2512, folio 125
April 19, 1694 ’t Fregatje de Wint na Tonquin aangelegt file 2512, folio 311
May 4, 1694 Item het jagtje de Wint na Tonquin file 2512, folio 360
May 31, 1694 ’t Jagtje de Wint van Bantam met een briefje[151] van den commandeur Herman Dirksz. Wanderpoel en raat file 2512, folio 400-401
June 29, 1694 ’t Fregatje de Wint na Toncquin met den pl. coopman J. Sibens file 2513, folio 469
Dec. 13, 1694 ’t Jaght de Wint uyt Toncquin g’arriveert met den principaal coopman Joannes Zibens file 2513, folio 875
Dec. 13, 1694 Carguasoen van gemelte jaghtje de Wint bedragende f. 54076:--:6 file 2513, folio 877
Dec. 28, 1694 ’t Jagt de Wint vertrekt na Bantam met schrijvens van Haer Edeles aen den commandeur Herman Dirksz Wanderpoel en raed aldaer file 2513, folio 933
Jan. 4, 1695 Het jagtje de Wint van Bantam geretourneert met peper, harpuys en bintrottingen ten monture van f. 7781:12:8 ook mee brengende een briefje van den commandeur en raat aan dese regeringe file 2514, folio 9-10
Feb. 8, 1695 Het jagtje de Wint vertrekt om die bodems voor ’t uytzeylen van de Straat nog met water te voorsien file 2514, folio 124
April 4, 1695 Arrivement van de fluyt Langewijk en ’t jagtje de Wint van Sirrebon met parthij houtwerken en 350 picols peper file 2514, folio 234-235
June 17, 1695 ’t Jagtje de Wint vertrekt na Bantam om peper file 2514, folio 395
July 5, 1695 Item na Bengale de jagtjens Bekesteyn en de Wint file 2514, folio 440
Feb. 9, 1696 Item twee clercquen met de secretariale papieren voor het vaderlant ten eynde die op de voorsz. vloot te verdeelen nae het jagtje de Wint file 2515, folio 85-86
Feb. 10, 1696 ’t Schip de Gent, de fluyt de Dieren en ’t jagtje de Wint zeylen met den dag uyt dese rheede nae de voor aff vertrocke retourschepen file 2515, folio 86
Sept. 12, 1699 Tijdinge wegens d’aankomste van ’t freguat de Wint in de Straet Sunda komende van Chormandel file 2519, folio 600
Sept. 14, 1699 Ontfang der papieren per ’t freguat de Wint van Chormandel aangebraght file 2519, folio 602
Sept. 14, 1699 Specificatie van het aangebragte met gemelte fregatje de Wint file 2519, folio 605
Sept. 14, 1699 Do. Philippus de Vriest is met gemelte de Wint van Jaffenapatnam herwaerts gesonden file 2519, folio 605
Feb. 1, 1701 De fluyt de Crab en ’t freguat de Wint na Ternaten aangelegt file 2521, folio 49