Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Wesel. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 7, 1697 ’t Galjoot de Wesel een nader toght te laten doen na ’t eyland Mony tot ondersoek van de soort en hoedanigheyt der daerop bevonde bomen die bequaam souden sijn tot masten voor schepen file 2517, folio 362-363
Nov. 29, 1697 Arrivement van de hoeker de Nijptang en ’t galjoot de Wesel uyt Bengale file 2517, folio 882
Dec. 14, 1697 ’t Galjoot de Wesel na Bantam gedepescheert met een briefje aan den gesaghebber Zacharias Roman en raad file 2517, folio 925
Dec. 18, 1697 ’t Galjoot de Wesel van Bantam met een briefje van den gesaghebber en raad file 2517, folio 932-933
Jan. 3, 1698 ’t Galjoot de Wesel afgevaardigt om op te soeken de tarderende Sumanapse vaartuygen tusschen dese plaatse en Sirrebon file 2518, folio 8
Feb. 18, 1698 ’t Galjoot de Wesel van Sirrebon geretourneert met schrijvens van daar en van Japara file 2518, folio 121
Feb. 18, 1698 Ladinge van ’t voorsz. galjoot de Wesel file 2518, folio 122
March 2, 1698 Het galjoot de Wesel met ledigh vaatwerk tot berging van clappus oly nae Sirrebon geDepêscheert file 2518, folio 143
March 19, 1698 De galjoots de Wesel en de Snobber retourneren van Sirrebon met cattoene gaarn ende tammarinde file 2518, folio 192
April 26, 1698 Vertrek van de galjoots ’t Hoen en de Wesel over Sourabaya tot ontdekking der havens en stranden aan de zuydkant van dit eyland Java file 2518, folio 263
July 19, 1698 De galjoots ’t Hoen en de Wesel reverteren van de zuydkant van Java file 2518, folio 451
Aug. 7, 1698 ’t Galjoot de Wesel vertrekt na Bantam met den coopman Willem Caaf in commissie aan den Zulthan over de trotterende onlusten tusschen denselven en die van Succadana file 2518, folio 484
Aug. 15, 1698 ’t Galjoot de Wesel reverteerd van Bantam met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 495
Aug. 19, 1698 ’t Jagtje de Schaapherder op desselfs vertrek met de amphioen der Engelse uyt dese rhede tot aan ’t Princen eyland te doen observeren door ’t galjoot de Wesel file 2518, folio 498
Aug. 20, 1698 Vertrek van ’t jagtje de Schaapherder na Cormandel met de 86 kassen en canassers amphioen van de Engelsen in geselschap van ’t galjoot de Wesel tot aan ’t Princen Eyland file 2518, folio 499
Sept. 4, 1698 Vertrek van ’t galjoot de Wesel nae Bantam met een briefje aan de gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 519
Sept. 15, 1698 ’t Galjoot de Wesel met den coopman Willem Caaf van Bantam file 2518, folio 529
Oct. 25, 1698 Vertrek van ’t galjoot de Wesel over Mauritius na Cabo de Goede Hoop met twee gelijbriefjes deser regeringe file 2518, folio 628
Aug. 10, 1703 ’Twelck de Wesel wesen moet file 2524, folio 335-336
Sept. 24, 1703 De overdeckte boots de Pelicaan en de Wesel met een brievje aan den vendrig Jacob van der Bussche na Tanjongpoura gedepêscheert file 2524, folio 397