Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Waterman. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 30, 1693 Nevens een ditto[195] van de opperhoofden van de fluyt de Waterman komende uyt het vaderland file 2511, folio 627
July 31, 1693 Terugkomste van de chialoup ’t Casteel Batavia met den schipper van de Waterman file 2511, folio 627
Aug. 4, 1693 Arrivement van de fluyt de Waterman uyt het vaderland file 2511, folio 645-646
Aug. 19, 1693 Mitsgaders de fluyt de Waterman tot een retourschip geprojecteert file 2511, folio 695-696
April 15, 1696 De fluyt de Waterman uyt het vaderlant voor reeckening van de camer Enckhuysen file 2515, folio 285-286
April 26, 1696 De fluyt de Waterman nae Ceylon aangelegt file 2515, folio 309
Aug. 22, 1699 Een briefje van Bantam ontfangen tot advies der aancomste van ’t schip de Waterman uyt ’t vaderland in de Straet Zunda file 2519, folio 535-536
Aug. 26, 1699 De fluyt de Waterman arriveert uyt ’t vaderland met de nevensgemelte manschap file 2519, folio 546
Nov. 19, 1700 Verscheyninge van de fluyt de Waterman uyt Bengale zijnde het laeste der vijf tegelijck van daer herwaerts vertrocken file 2520, folio 624-625
Jan. 18, 1701 De fluyt de Waterman vertrekt over Amboina na Banda met duplicaatbrieven file 2521, folio 22
June 6, 1701 Comst van de schepen den Eenhoorn, en de Waterman uyt Banda met een missive van den gouverneur Cornelis Stull en raed file 2521, folio 272
July 14, 1701 Depeche van den schepen de Waterman na Cormandel met den fiscaal Hendrick Becker en ’t Hof van Ilpendam na Persia met schrijvens voor beyde die plaatsen file 2521, folio 342
July 14, 1701 ’t Geladene in gemelte fluyt de Waterman bedraagt f. 343836:3:8 file 2521, folio 342
Nov. 19, 1701 Arrivement van de fluyt de Waterman van Masulipatnam met een missive van het opperhooft en raed file 2521, folio 573-574
Nov. 19, 1701 En beloopt de ladinge van gemelte fluyt de Waterman f. 237271:12:- file 2521, folio 574
Nov. 23, 1701 En de fluyt de Waterman na de Caab de Goede Hoop aengelegt file 2521, folio 585
June 11, 1702 Verschijninge van den boekhouder van de fluyt de Waterman uyt de Straat Sunda, komende van Cabo de Goede Hoop, met twee brieven van den gouverneur en raad aldaar file 2522, folio 365-366
June 11, 1702 Specificatie der lading van de fluyt de Waterman in ’t geheel bedragende f. 4852:3:- file 2522, folio 369
June 13, 1702 Arrivement van de fluyt de Waterman van Cabo de Goede Hoop file 2522, folio 371
Aug. 15, 1702 Mitsgaders Soelen en de Waterman gecombineert na Persia te laten vertrecken file 2523, folio 550