Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is de Waelstroom. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 1, 1686 ’t Schip de Waelstroom uyt onse lieve vaderlant over Caab de Goede Hoope voor de camer Amsterdam file 2500, folio 4-5
April 19, 1686 ’t Schip de Waelstroom over Siam na Japan aengelegt file 2500, folio 474
April 20, 1686 ’t Schip de Waelstroom van Tegal met hout en schrijvens[78] van den resident file 2500, folio 475
May 23, 1686 Vertreck na ’t boort van ’t schip de Waelstroom file 2500, folio 693
May 23, 1686 ’t Schip de Waelstroom over Siam na Japan met den Siamsen gesant en ’t opperhooft Joannes Keyts file 2500, folio 693-694
June 25, 1687 Arrivement en lading van ’t schip de Waelstroom monterende f. 587983:18:5 file 2502, folio 407
Dec. 5, 1689 ’t Schip de Waelstroom uyt ’t vaderlant over de Cabo voor Amsterdam met 207 coppen file 2505, folio 934-935
May 6, 1690 ’t Schip de Waelstroom over Siam naer Japan file 2506, folio 197
June 6, 1690 En de Waelstroom naer Malacca voortgesonden te werden file 2506, folio 256
Dec. 23, 1690 Arrivement van de Waelstroom uyt Japan over Malacca file 2506, folio 604
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
Sept. 16, 1692 Behalven de Waelstroom, die men, meende voorbij geloopen off onder de wal gebleven te zijn file 2509, folio 643
July 27, 1695 Tijding van ’t schip de Waelstroom file 2514, folio 499
July 29, 1695 De voorsz. chialoup vertrekt weder na de Straet Sunda om de papieren van ’t schip de Waelstroom mede hier te brengen file 2514, folio 507
July 31, 1695 Arrivement van ’t schip de Waelstroom uyt ’t vaderlant voor de camer Amsterdam file 2514, folio 509-510
July 31, 1695 Lading van ’t schip de Waelstroom file 2514, folio 511
Oct. 29, 1697 Arrivement van ’t schip de Waelstroom alhier ter rheede voor de camer Amsterdam file 2517, folio 791
Nov. 12, 1697 ’t Schip de Waelstroom nevens de chialoup Middelburg te senden na de hoek van Barbaket tot beveylingh van ’t vaerwater voor de schepen uyt Japan tegens de Europese rovers file 2517, folio 842-843
Nov. 19, 1697 ’t Jaght Wijk op Zee aangelegt om nevens ’t schip de Waelstroom en de chialoup Middelburg op de zeerovers te kruyssen file 2517, folio 859
Nov. 22, 1697 ’t Schip de Waelstroom en de chialoup Middelburgh gaan uyt kruyssen op de Europese zeerovers ontrent de hoek van Barbaket file 2517, folio 865